Helgkollo för barn och ungdom med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Skicka e-post till Helgkollo för barn och ungdom med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

E-post: bjorn.koistinen@linkoping.se

Telefon: 013-26 39 40 (samordnare Björn Koistinen)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Fritidsverksamheten
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/psykiskohalsa/stod-i-vardagen/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/psykiskohalsa/stod-i-vardagen/

Ansvarig chef:
Martin Eklund
Telefon: 013-26 37 79