Råd & Stöd i Lambohov

Skicka e-post till Råd & Stöd i Lambohov

E-post: radochstodlambohov@linkoping.se

Telefon: 013-26 25 98 (verksamhetstelefon), 013-29 42 46 (gruppledare)

Besöksadress: Tröskaregatan 19 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Lambohov
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/socialtstod http://www.linkoping.se/leanlink/socialtstod

Ansvarig chef:
Katharina Eklund
Telefon: 013-26 36 66