Team Bo Kvar

Vid behov av denna insats ta kontakt med Socialförvaltningen telefon 013- 20 60 00 för att göra en ansökan.

Skicka e-post till Team Bo Kvar

E-post: christina.eklof@linkoping.se

Telefon: 013-20 68 36

Besöksadress: Drottninggatan 50 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Team Bo Kvar
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/boende/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/boende/

Ansvarig chef:
Christina Eklöf
Telefon: 013-26 31 11