Fogdegatans stödboende

Skicka e-post till Fogdegatans stödboende

E-post: fogdegatan53@linkoping.se

Telefon: 013-26 35 85

Besöksadress: Fogdegatan 53 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Fogdegatan 53
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-26 35 15

Ansvarig chef:
Maria Delbom
Telefon: 013-20 56 92