Kommunal psykiatrisk hemsjukvård (Kops-teamet)

Skicka e-post till Kommunal psykiatrisk hemsjukvård (Kops-teamet)

E-post: sandra.west@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 70

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 2 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
KOPS-teamet
581 81 Linköping

Webbadress: http://www.leanlink.se/psykiskohalsa http://www.leanlink.se/psykiskohalsa

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 67 70

Ansvarig chef:
Petra Stämneryd
Telefon: 013-20 71 12