Victoria Kurtsson

Avdelningschef Lantmäterimyndigheten Kommunlantmäteriet

Skicka e-post till Victoria Kurtsson

E-post: Victoria.Kurtsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 61 97