Spinnrocken/Gläntans vårdboende

Skicka e-post till Spinnrocken/Gläntans vårdboende

E-post: natasa.brstina@brackediakoni.se

Telefon: 013-20 69 23

Besöksadress: Fanjunkaregatan 5 (se karta)

Postadress: Spinnrocken/Gläntans vårdboende
Fanjunkaregatan 5
582 16 Linköping

Webbadress: http://www.brackediakoni.se/vara-verksamheter/aldreboendet-glantan-spinnrocken http://www.brackediakoni.se/vara-verksamheter/aldreboendet-glantan-spinnrocken