Kärna vårdby

Telefon: 0200-43 84 69

Besöksadress: Kärnavägen 11 (se karta)

Postadress: Kärnavägen 11
586 62 Linköping

Webbadress: https://nytida.se/verksamheter/karnavagen/ https://nytida.se/verksamheter/karnavagen/