Kvalitets- och utvärderingskontoret

Skicka e-post till Kvalitets- och utvärderingskontoret

E-post: socialomsorgsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00 (växel)

Besöksadress: Drottninggatan 16 (se karta)

Postadress: Box 356
581 03 Linköping