Lena Brüde

Avdelningschef, avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Social- och omsorgsförvaltningen

Skicka e-post till Lena Brüde

E-post: lena.brude@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00