Helena Paulsson

Chef för arbetsmarknad och integration Utbildningskontoret

Telefon: 013-26 39 63