Dan Malmsten Bild: Kim Ekerstad
Dan Malmsten

Stadsarkivets chef Linköpings stadsarkiv

Leder och utvecklar verksamheten. Ansvarig för intern- och extern information samt för e-arkivfrågan (på stadsarkivet). Övergripande frågor om arkivering.

Skicka e-post till Dan Malmsten

E-post: dan.malmsten@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 28