Gunilla Elvör

Kommunarkivarie Linköpings stadsarkiv

Tillsynsarkivarie. Kontaktperson för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. Ansvarig för utställningar och foto/film. Förfrågningar på material äldre än 1971 samt material i e-arkivet.

Skicka e-post till Gunilla Elvör

E-post: Gunilla.Elvor2@linkoping.se

Telefon: 013-20 66 91