Politiker

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunalråd och gruppledare. I vår politikerportal hittar du uppdrag och kontaktuppgifter till alla politiker i Linköpings kommun.

Politikerportal

Du kan välja att se våra politiker sorterade efter namn, politiskt parti, styrelse eller nämnd.

Politiska sekreterare

Linköpings kommun har anställda politiska sekreterare som biträder de förtroendevalda i kommunen i det politiska arbetet.

Kommunalråd och politiker

Flera politiker är både kommunalråd och gruppledare.

Helena Balthammar (S)
Helena Balthammar (S)

Borgmästare, kommunfullmäktiges ordförande

Skicka e-post till Helena

E-post: Helena.Balthammar@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 01, 072-58 28 069

Kristina Edlund (S)
Kristina Edlund (S)

Kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande, gruppledare (S)

Leder och samordnar kommunstyrelsens verksamhet. Samordningsansvar för bland annat kommunens ekonomi- och finansverksamhet. Ansvarig för näringslivsfrågor.

Skicka e-post till Kristina

E-post: Kristina.Edlund@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 51, 0722-40 07 40

Elias Ajuirre (S)
Elias Aguirre (S)

Kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Samordningsansvar för bland annat samhällsbyggnad, teknisk försörjning, byggande samt gator och vägar.

Skicka e-post till Elias

E-post: elias.aguirre@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 37

Jacob Björneke (s)
Jakob Björneke (S)

Kommunalråd, ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Skicka e-post till Jakob

E-post: Jakob.Bjorneke@linkoping.se

Telefon: 013-20 57 93, mobil: 0702-43 81 45

Mikael Sanfridsson (S)
Mikael Sanfridson (S)

Kommunalråd och ordförande i äldrenämnden

Kommunalråd, ordförande i äldrenämnden, rotelansvarig för omsorgsfrågor.

Skicka e-post till Mikael

E-post: Mikael.Sanfridson@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 52, mobil 0722-400 824

Rebecka Hovenberg (MP)
Rebecka Hovenberg (MP)

Kommunalråd (MP)

Ansvarar för miljö- och landsbygdsfrågor.

Skicka e-post till Rebecka

E-post: rebecka.hovenberg@linkoping.se

Telefon: Mobil: 0732-544116

Birgitta Rydhagen (MP)
Birgitta Rydhagen (MP)

Kommunalråd och ordförande i utförarnämnden, gruppledare (MP)

Ansvarar för frågor som rör idéburen sektor.

Skicka e-post till Birgitta

E-post: Birgitta.Rydhagen@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 91, mobil: 0725-82 81 47

Karin Granbom-Ellison (FP)
Karin Granbom-Ellison (L)

Kommunalråd och ordförande i bildningsnämnden

Skicka e-post till Karin

E-post: Karin.Granbom-Ellison@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 45

Porträtt på Gunnar Broman (FP)
Gunnar Broman (L)

Kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen, gruppledare, ordf. kommunstyrelsens personalutskott

Skicka e-post till Gunnar

E-post: gunnar.broman@linkoping.se

Telefon: mobil: 0704-16 00 10

Porträtt på Paul Lindvall (M)
Paul Lindvall (M)

Kommunalråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen, gruppledare (M)

Skicka e-post till Paul

E-post: paul.lindvall@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 96, mobil: 070-211 44 82

Niklas Borg (M)
Niklas Borg (M)

Kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsens personalutskott

Skicka e-post till Niklas

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: mobil: 0708-15 49 73, 0761-46 48 18

Erik Östman (M)
Erik Östman (M)

Kommunalråd och vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Skicka e-post till Erik

E-post: erik.ostman@linkoping.se

Telefon: mobil: 073-0468119

Muharrem Demirok (C)
Muharrem Demirok (C)

Kommunalråd, och vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, gruppledare (C)

Skicka e-post till Muharrem

E-post: Muharrem.Demirok@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 94, mobil: 0736-75 76 79

Porträtt på Sara Skyttedal
Sara Skyttedal (KD)

Kommunalråd och vice ordförande i omsorgsnämnden, gruppledare (KD)

För presskontakt, kontakta Denise Cassel, politisk sekreterare telefon 013-26 38 18, 072-235 99 94.

Skicka e-post till Sara

E-post: sara.skyttedal@linkoping.se

Jonas Andersson (SD)
Jonas Andersson (SD)

Gruppledare (SD)

Skicka e-post till Jonas

E-post: Jonas.Andersson2@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 53

Porträtt på Jessica Eek (V)
Jessica Eek (V)

Gruppledare (V)

Skicka e-post till Jessica

E-post: Jessica.Eek@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 85, 070-558 71 85

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 april 2018