Politiker

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunalråd och gruppledare. I vår politikerportal hittar du uppdrag och kontaktuppgifter till alla politiker i Linköpings kommun. Den här sidan håller på att uppdateras. Vissa politiker får nya uppdrag i oktober och november. När det gäller uppdrag i kommunstyrelsen och som kommunalråd och gruppledare så tillträder politikerna sina nya befattningar först i januari. Det samma gäller uppdrag i nämnderna.

Politikerportal

Du kan välja att se våra politiker sorterade efter namn, politiskt parti, styrelse eller nämnd.

Politiska sekreterare

Linköpings kommun har anställda politiska sekreterare som biträder de förtroendevalda i kommunen i det politiska arbetet.

Kommunalråd och politiker

Flera politiker är både kommunalråd och gruppledare.

Lars Vikinge (C)
Lars Vikinge (C)

Borgmästare, kommunfullmäktiges ordförande

Skicka e-post till Lars Vikinge (C)

E-post: lars.vikinge@linkoping.se

Kristina Edlund (S)
Kristina Edlund (S)

Kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande, gruppledare (S)

Leder och samordnar kommunstyrelsens verksamhet. Samordningsansvar för bland annat kommunens ekonomi- och finansverksamhet. Ansvarig för näringslivsfrågor.

Skicka e-post till Kristina Edlund (S)

E-post: Kristina.Edlund@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 51, 0722-40 07 40

Elias Ajuirre (S)
Elias Aguirre (S)

Kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Samordningsansvar för bland annat samhällsbyggnad, teknisk försörjning, byggande samt gator och vägar.

Skicka e-post till Elias Aguirre (S)

E-post: elias.aguirre@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 37

Jacob Björneke (s)
Jakob Björneke (S)

Kommunalråd, ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Skicka e-post till Jakob Björneke (S)

E-post: Jakob.Bjorneke@linkoping.se

Telefon: 013-20 57 93, mobil: 0702-43 81 45

Mikael Sanfridsson (S)
Mikael Sanfridson (S)

Kommunalråd och ordförande i äldrenämnden

Kommunalråd, ordförande i äldrenämnden, rotelansvarig för omsorgsfrågor.

Skicka e-post till Mikael Sanfridson (S)

E-post: Mikael.Sanfridson@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 52, mobil 0722-400 824

Rebecka Hovenberg (MP)
Rebecka Hovenberg (MP)

Kommunalråd (MP)

Ansvarar för miljö- och landsbygdsfrågor.

Skicka e-post till Rebecka Hovenberg (MP)

E-post: rebecka.hovenberg@linkoping.se

Telefon: Mobil: 0732-544116

Birgitta Rydhagen (MP)
Birgitta Rydhagen (MP)

Kommunalråd och ordförande i utförarnämnden, gruppledare (MP)

Ansvarar för frågor som rör idéburen sektor.

Skicka e-post till Birgitta Rydhagen (MP)

E-post: Birgitta.Rydhagen@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 91, mobil: 0725-82 81 47

Karin Granbom-Ellison (FP)
Karin Granbom-Ellison (L)

Kommunalråd och ordförande i bildningsnämnden

Skicka e-post till Karin Granbom-Ellison (L)

E-post: Karin.Granbom-Ellison@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 45

Porträtt på Gunnar Broman (FP)
Gunnar Broman (L)

Kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen, gruppledare, ordf. kommunstyrelsens personalutskott

Skicka e-post till Gunnar Broman (L)

E-post: gunnar.broman@linkoping.se

Telefon: 070-416 00 10

Porträtt på Paul Lindvall (M)
Paul Lindvall (M)

Kommunalråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen, gruppledare (M)

Skicka e-post till Paul Lindvall (M)

E-post: paul.lindvall@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 96, mobil: 070-211 44 82

Niklas Borg (M)
Niklas Borg (M)

Ledamot i kommunstyrelsens personalutskott

Skicka e-post till Niklas Borg (M)

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: mobil: 0708-15 49 73, 0761-46 48 18

Erik Östman (M)
Erik Östman (M)

Vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Skicka e-post till Erik Östman (M)

E-post: erik.ostman@linkoping.se

Telefon: mobil: 073-0468119

Muharrem Demirok (C)
Muharrem Demirok (C)

Vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, gruppledare (C)

Skicka e-post till Muharrem Demirok (C)

E-post: Muharrem.Demirok@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 94, mobil: 0736-75 76 79

Porträtt på Sara Skyttedal
Sara Skyttedal (KD)

Vice ordförande i omsorgsnämnden, gruppledare (KD)

För presskontakt, kontakta Denise Cassel, politisk sekreterare telefon 013-26 38 18, 072-235 99 94.

Skicka e-post till Sara Skyttedal (KD)

E-post: sara.skyttedal@linkoping.se

Klas Ahlberg (SD)
Klas Ahlberg (SD)

Gruppledare (SD)

Skicka e-post till Klas Ahlberg (SD)

E-post: Klas.Ahlberg@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 38

Porträtt på Jessica Eek (V)
Jessica Eek (V)

Gruppledare (V)

Skicka e-post till Jessica Eek (V)

E-post: Jessica.Eek@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 85, 070-558 71 85

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 november 2018