Stadsplanering och trafik

Vänd dig till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst om du har frågor gällande stadsplanering och trafik.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Ledning

Samhällsbyggnadsdirektör Leif Lindberg
Leif Lindberg

Samhällsbyggnadsdirektör Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Skicka e-post till Leif Lindberg

E-post: leif.lindberg@linkoping.se

Telefon: 013-26 37 71

Agneta Bergquist

Administrativ chef och kontorschef verksamhetsstöd Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Skicka e-post till Agneta Bergquist

E-post: Agneta.Bergquist@linkoping.se

Telefon: 013-20 59 48

Vakant

Ekonomichef och avdelningschef ekonomi Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 013-20 75 85

HR-chef Lisa Vizins
Lisa Vizins

HR-chef och avdelningschef HR Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Skicka e-post till Lisa Vizins

E-post: lisa.vizins@linkoping.se

Telefon: 013-26 36 48

Helena Norwald Thun

Avdelningschef kommunikation Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Skicka e-post till Helena Norwald Thun

E-post: Helena.Norwald-Thun@linkoping.se

Telefon: 013-26 25 97

Jenny Ahlén

Avdelningschef kvalitet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Skicka e-post till Jenny Ahlén

E-post: jenny.ahlen@linkoping.se

Telefon: 013-207150

Thorsten Hampusson

Bygglovchef Bygglovskontoret

Skicka e-post till Thorsten Hampusson

E-post: Thorsten.Hampusson@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 80

Maryam Zeitooni Dicker, avdelningschef till GIS och landskapsinformation
Maryam Zeitooni Dicker

Kontorschef Kommunlantmäteriet

Skicka e-post till Maryam Zeitooni Dicker

E-post: Maryam.Zeitooni-Dicker@linkoping.se

Telefon: 013-20 63 68

Reidar Danielsson

Miljöchef Miljökontoret

Skicka e-post till Reidar Danielsson

E-post: Reidar.Danielsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 47

Alisa Basic

Kontorschef Plankontoret

Skicka e-post till Alisa Basic

E-post: Alisa.Basic@linkoping.se

Telefon: 013-20 68 85

Porträtt på Jonas Sjölin
Jonas Sjölin

Kontorschef Stadsmiljökontoret

Skicka e-post till Jonas Sjölin

E-post: Jonas.Sjolin@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 39

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 november 2018