Om Kulturveckan

 

Kulturveckan är ett initiativ av kultur- och fritidsförvaltningen i Linköpings kommun med syfte att lyfta fram Linköpings fantastiska kulturliv. Här vill vi synliggöra Linköpings olika kulturaktörer med ett evenemang som bjuder på kreativitet, konst, musik, teater, dans, kultur och fest i alla tänkbara former! Kulturveckans målgrupp är alla åldrar i Linköping.  

Premiären var tänkt att äga rum 2020 men fick ställas in på grund av pandemin. Istället blev det en Kulturvecka 2021 med ett digitalt program. Till 2022 hoppas vi att fylla Linköpings scener, gator och torg med levande kultur, kompletterat med ett spännande digitalt utbud.

Vid frågor:

Kommunens roll är inte att programsätta Kulturveckan, utan snarare att möjliggöra, stötta och kommunicera kring den. Det är Linköpings olika kulturaktörer som arrangerar och utgör programpunkterna under Kulturveckan.

Aktörer som deltar i Kulturveckan uppmanas följa de restriktioner och rekommendationer samt eventuella lokala skärpta allmänna råd för Östergötland under den pågående coronapandemin. Linköpings kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (covid-19) och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. I de fall arrangemang spelats in till Kulturveckan i samverkan med Linköpings kommun har berörda verksamheter följt Region Östergötlands och Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.