Om Kulturveckan

Digitalt 2021

Kulturveckan är ett helt nytt initiativ med syfte att lyfta fram Linköpings fantastiska kulturliv. Det är ett evenemang som kommer att bjuda på kreativitet, konst, musik, teater, dans och kultur i alla tänkbara former!

I år ses vi på nätet. Här kommer vi under vecka 19 att presentera föreställningar, konserter och verk från Linköpings många kulturaktörer via deras egna digitala plattformar.
Nästa år presenteras Kulturveckan förhoppningsvis mitt i stan -  på mötesplatser, scener, gator och torg!

Delta med programpunkt

Under den rådande pandemins förutsättningar är tanken att verksamma kulturaktörer och institutioner i Linköpings kommun bidrar med digitalt innehåll (nytt, gammalt eller live-sänt) genom sina egna kanaler. Kulturveckan synliggör och marknadsför sedan dessa som programpunkter i flera olika kanaler. Till exempel listas allt som programpunkter, med länkar till verken här på Kulturveckans hemsida och på Kulturveckans Facebook-evenemang. 

Syftet med Kulturveckan är att synliggöra Linköpings kulturliv och Kulturveckans målgrupp är alla åldrar i Linköping. Fokus för Kulturveckan är just att synliggöra allt som finns att ta del av och att möjliggöra för invånarna invånarna att hitta till alla aktörers arenor och plattformar. 

Vill ni vara med i programmet så fyll i första hand i deltagarformuläret som återfinns på på startsidan.

Vid frågor:

Kommunens roll är inte att programsätta Kulturveckan, utan snarare att möjliggöra, stötta och kommunicera kring den. Det är Linköpings olika kulturaktörer som arrangerar och utgör programpunkterna under Kulturveckan.

Aktörer som deltar i Kulturveckan uppmanas följa de restriktioner och rekommendationer samt eventuella lokala skärpta allmänna råd för Östergötland under den pågående coronapandemin. Linköpings kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (covid-19) och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. I de fall arrangemang spelats in till Kulturveckan i samverkan med Linköpings kommun har berörda verksamheter följt Region Östergötlands och Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.