Danskollektivet Ronny - Plats för drömmar

Kulturveckan

Dans - Premiär 11 maj kl 8.00

En stad, fyra platser, kan drömmar bli verklighet?

En dansfilm av Danskollektivet Ronny i samarbete med filmaren Per Enequist. Dansare: Ana Garcia Diego, Jessica Rezko och Åse Wallberg.

Danskollektivet Ronny består av en grupp dansare, pedagoger och koreografer med bas i Östergötland. Vi är dansnördar som främst uttrycker oss via modern och nutida dans. Vi arbetar med utforskande av dans och rörelse i relation till plats, pedagogik och dans som konstform. Målsättningen för verksamheten är att kunna gå in i ett djupare arbete för att utveckla dansverk och produktioner, metoder, workshops och idéer som är värdefulla ur ett konstnärligt, samhälleligt och pedagogiskt vis. Vi gör scenproduktioner, performance/installationer i offentlig miljö, håller workshops och föreläsningar.