Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Grundsärskola

Grundsärskolan är istället för grundskolan
för elever som har en utvecklingsstörning.

Elever går nio år i grundsärskolan.
Skolan har en egen läroplan med egna kursplaner.
Utbildningen ska likna den vanliga grundskolan.

I särskolan är undervisningen anpassad
efter varje elev.
Eleverna lär sig saker i en takt som passar dem.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning
som kallas träningsskola.
Träningsskolan är till för de elever som inte klarar hela
eller delar av grundsärskolans ämnen.

Försäkring

Kommunen har en olycksfallsförsäkring
för elever inom Linköpings kommuns
verksamhetsområde.

Postadress

Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Telefonnummer

013-26 38 00

E-post

Webbplats

Senast uppdaterad den 10 april 2017

Tillbaka Skriv ut