Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är gratis och frivillig
för ungdomar med utvecklingsstörning.
Gymnasiesärskolan följer samma läroplan som
gymnasieskolan, men har egna kursplaner.

Alla kommuner måste ge utbildning i gymnasiesärskolan.
Den är till för de ungdomar som inte kan gå i
gymnasieskolan
eftersom de har en utvecklingsstörning.

Tio program

Alla program i gymnasiesärskolan är 4-åriga
och det finns nio olika nationella program
och ett individuellt program.
De elever som inte klarar av
att gå ett nationellt program
får gå ett individuellt program.

Elevhälsa

Alla skolor har tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator och skolpsykolog.  Varje elev får hälsobesök med hälsokontroll under sin skoltid. Eleven kan också få vissa vaccinationer.

Försäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever inom Linköpings kommuns verksamhetsområde.

Postadress

Linköpings kommun

Utbildnings- och arbetsmaknadsförvaltningen

Apotekaregatan 13 C

581 81 Linköping

Telefonnummer

013-20 60 00

E-post

Webbplats

Senast uppdaterad den 30 november 2020

Tillbaka Skriv ut
Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: