Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Vill du lära dig svenska språket?
Då kan du söka till SFI, som betyder svenska för invandrare.

SFI är en utbildning som ger dig kunskaper
i svenska språket och om hur Sverige fungerar.
SFI är till för dig som nyss har kommit till Sverige
som flykting eller invandrare. 
Kommunen ska erbjuda undervisning i svenska
till alla som nyss flyttat till Sverige.
Svenska för invandrare finns i tre steg, SFI 1, SFI 2
och SFI 3.

Svenska för invandrare steg 1

Steg 1 passar sig som dig som behöver lära dig att
läsa och skriva.
Du studerar i ganska långsam takt.
Utbildningen finns på Birgittaskolan.

Det finns mer information om SFI steg 1 på webben:

Svenska för invandrare steg 2 och 3

Passar dig som har gått i skola 6 år eller mer
i ditt hemland. Studietakten är normal till snabb.
Utbildningen finns på Birgittaskolan 
och Astar.

Kursplaner och betygskriterier

På Skolverkets hemsida kan du läsa om kursplaner
och vad som krävs för olika betyg. 

Senast uppdaterad den 2 juni 2016

Tillbaka Skriv ut