Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Medborgarkontor

Medborgarkontoret tar hand om enkla ärenden
och ger gratis rådgivning.
De kan också svara på frågor om myndigheter.
På medborgarkontoret tar personalen emot
synpunkter och klagomål.

Det finns 3 medborgarkontor i Linköpings kommun.

Medborgarkontoret i city finns på Östgötagatan 5.

Medborgarkontoret i Skäggetorp finns i Skäggetorp
centrum.

Medborgarkontoret i Berga finns bredvid Berga kyrka

Bostäder och tomter

På medborgarkontoret kan du också få information
om bostäder.
Om du vill bygga hus på egen tomt,
kan du kontakta tomtförmedlingen.
De har information om kommunens tomtkö,
till exempel om vilka tomter som ska säljas.

Konsumentrådgivning

Hos konsumentrådgivningen kan du få råd om
olika varor före köp.
Om du köpt en felaktig vara eller tjänst,
kan du få information och stöd när du vill klaga på den.

Skuldrådgivning

Om du har en svår ekonomisk situation
och stora skulder, kan du kontakta skuldrådgivningen.
Där får du information om skuldsanering,
alltså hur du kan betala tillbaka dina skulder.
Du får också veta om det finns andra möjligheter
att lösa din situation.
Du kan få råd och praktisk hjälp,
och personalen har tystnadsplikt,
De får alltså inte berätta för någon annan om dig.

Mer på medborgarkontoret

Det finns flera andra verksamheter på
medborgarkontoret.
En av dem är kommunens äldrelotsar.
Äldrelotsarna svarar på frågor om hemtjänst och boende
för äldre. Andra som finns på medborgarkontoret är polis,
Brottsofferjour, Byrån mot diskriminering och
Resurspoolen som arbetar med volontärverksamhet.

Senast uppdaterad den 21 augusti 2018

Tillbaka Skriv ut