Kontakta kommunen om funktionsnedsättning

Linköpings kommun vill att du snabbt ska få kontakt
med någon som kan svara på dina frågor.
Du kan ringa något av telefonnumren här under
för att få hjälp att komma fram till rätt verksamhet.

Socialförvaltningen 

Du kan ringa till Socialförvaltningens mottagning för
funktionsnedsättning om du har frågor.

Telefonnummer: 013-20 67 36.

Det finns en lag som ger dig rätt till stöd och service.
Lagen heter LSS. 
Tillsammans med en LSS-handläggare på Socialförvaltningen 
kommer ni fram till vilket stöd du behöver.

Telefonnummer: 013 - 20 67 66. 

Råd & Stöd mottagningen

Mottagningen kan svara på frågor om stöd och hjälp
vid personliga och sociala problem.

Telefonnummer: 013-20 69 68

Sociala jouren

Till Sociala jouren ringer du om du eller någon du känner
har akuta sociala problem som inte kan vänta tills nästa dag.

Sociala jouren har öppet på kvällar och helger.

Telefonnummer: 013-20 75 26

Du når även sociala jouren via SOS alarm på telefon 112.

Kommunens växel

Telefonnummer: 013- 20 60 00

Senast uppdaterad den 19 april 2018

Tillbaka Skriv ut