Personlig assistans, ledsagning och avlösarservice

LSS-lagen ger dig med stort behov av stöd
rätt till personlig assistans, ledsagning och avlösarservice.

Personlig assistans

Behöver du mycket stöd och hjälp till exempel
med att tvätta dig, att klä på dig och av dig,
att äta och dricka, eller hjälp med att prata
med andra människor, kan du få hjälp
av personlig assistans.

Det är Socialförvaltningen eller Försäkringskassan som  
bestämmer om du har rätt till personlig assistans.
Du måste vara under 65 år för att få ett beslut.

Du får själv vara med och bestämma om vem
som ska hjälpa dig med personlig assistans.
Det finns både kommunala och privata utförare.
Du kan även anställa dina egna assistenter.
Kommunen eller Försäkringskassan betalar.

Ledsagning

En ledsagare hjälper dig när du vill hälsa på vänner
eller till exempel gå på teater, bio eller idrottstävlingar.
Ledsagaren kan också följa med dig ut och gå.

Det är Socialförvaltningen som bestämmer
om du har rätt till ledsagning.

Avlösarservice i hemmet

Om anhörig eller förälder som brukar hjälpa dig
behöver göra något utanför hemmet kan
en anställd person komma hem och hjälpa dig under tiden.

Det är Socialförvaltningen som bestämmer
om du har rätt till avlösarservice i hemmet.

Senast uppdaterad den 19 april 2018

Tillbaka Skriv ut