Stödboende Attendo

Attendo driver två bostäder med stöd till personer
med psykisk funktionsnedsättning i Linköping.
I alla tre bostäderna arbetar personal hela dygnet.
I alla våra boenden finns kök och rum som
vi använder tillsammans.

Aspen

Det finns 17 platser på Aspen.
Aspen ligger mitt i Linköping på Barfotegatan 5.

Fornvägen

Boendet på Fornvägen har två hus med sju lägenheter.
Fornvägens  personal ger stöd till
ytterliggare två lägenheter i närheten.
Fornvägen ligger i stadsdelen Ullstämma.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om Aspen
ringer du 013-20 84 46

Om du vill veta mer om Fornvägen
ringer du 013-20 77 96

För att få ett stödboende behöver du ett beslut från 
Social- och omsorgsförvaltningen i Linköping.

Senast uppdaterad den 2 januari 2019

Tillbaka Skriv ut