Familjeteamet

Familjeteamet finns för föräldrar, barn och
ungdomar som behöver stöd för att situationen
i familjen ska fungera.
Vi arbetar med familjer i Linköpings kommun
som har barn i åldern 0 till 20 år.
Du kan ringa direkt till familjeteamet.
Välkommen att kontakta oss!

Familjeteamet erbjuder

Familjeteamet kan erbjuda olika typer av stödinsatser.
Det kan vara familjebehandling eller enskilda samtal. 
Det kan vara praktiskt eller pedagogiskt stöd i ditt hem.
Ibland kan nätverksmöten användas som metod.

Vi arbetar med hjälp av tolk när det behövs.
Familjeteamets insatser är kostnadsfria.

Kontakta familjeteamet

Du kan ringa direkt till familjeteamet eller Råd och stöds
mottagning.
Familjeteamet har telefonnummer 013 - 20 87 99.
Råd och stöds mottagning har telefonnummer 013 - 20 69 68.

Vi som arbetar på familjeteamet

Vi är utbildade familjepedagoger, familjestödjare
och socialsekreterare.

Det är Leanlink som driver Familjeteamet.
Linköpings kommun
äger Leanlink. 

Kontakta Familjeteamet

013-20 87 99, 013-20 87 16 (gruppledare)

Ågatan 31

Senast uppdaterad den 21 juni 2018

Tillbaka Skriv ut