Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hälso- och sjukvårdsorganisationen

Ett arbete inom hälso- och sjukvårdsorganisationen innebär att ge kvalitetssäker vård till kommunens medborgare inom hemsjukvård, kommunsjukvård och rehabilitering. Ett arbete hos oss innebär att du får möta många olika sorters människor med olika behov där ingen dag är den andra lik.

 

Vi skapar bra dagar för våra kunder och medarbetare

Vår organisation består av ungefär 160 medarbetare: sjuksköterskor och undersköterskor med olika specialistutbildningar samt sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Vårt uppdrag handlar om att skapa bra dagar för våra patienter och våra medarbetare.

Ett arbete hos oss innebär mer än bara nyttig erfarenhet. I tjänsten får du träffa och stödja personer som behöver det allra mest. I gengäld får du tillbaka mycket glädje och stor tacksamhet.

Inom vår förvaltning Leanlink arbetar vi också för att alla ska känna sig delaktiga i vår stora "Leanlink-familj". Varje medarbetare är värdefull och det är viktigt för oss att visa att vi utför ett betydelsefullt arbete - det ökar vår yrkesstolthet. Flera av våra verksamheter arbetar därför aktivt med sociala medier där du som medarbetare gärna får dela med dig av hur du skapar bra dagar på din arbetsplats. 

Våra lediga tjänster

Att arbeta som sjuksköterska i Linköpings kommun

Att arbeta som legitimerad sjuksköterska inom Linköpings kommuns hälso- och sjukvårdsorganisation innebär många fördelar, bland annat får du:

  • En personligt anpassad introduktion
  • Frihet - där du har möjlighet att styra ditt eget arbete med en arbetsledande funktion.
  • Mycket utomhusvistelse - där du exempelvis kan cykla i vackra miljöer till dina patienter.
  • Planera, utföra och följa upp insatser tillsammans med kollegor och andra yrkesgrupper.
  • Attraktiva arbetstider - du arbetar endast arbetar enstaka kvällar och helger. Din huvudsakliga arbetstid är förlagd på vardagar eftersom vi har vår egen nattorganisation.

Våra verksamheter

Hemsjukvården

Hemsjukvård ordinärt boende vilket betyder att man hjälper patienter som bor kvar i sin lägenhet eller hus. Man samverkar med primärvård, hemtjänst m.fl. för att patienten på ett säkert sätt ska kunna bo kvar i trygg och van miljö.

Hemsjukvård på särskilt boende där man tillsammans med omvårdnadspersonal, primärvård m.fl. säkerställer att de boendes hälso-sjukvårdsbehov tillgodoses.

Hemsjukvården är en 24/7 verksamhet som består av ordinarie daglig verksamhet då man utgår från ett områdeskontor eller kontor på ett särskilt boende. Jourverksamheten startar 16.30 och samtlig personal bemannar jouren genom arbete enstaka kvällar och helger. Jourverksamheten utgår från Ålerydsvägen 5 och har både planerade ärenden och oplanerade bedömningar och insatser som inkommer från samverkansparter inom sjukvården.

Det finns även en poolorganisation som täcker upp inom hemsjukvården när det saknas personal eller det behöver stärkas upp i något område. Nattorganisationen startar sitt arbete när jouren går hem till dess att personalen åter är på plats på morgonen. För att avlasta och stödja personalen finns på dagtid alltid en vård till vård funktion som kan nås på telefon. Under jourtid finns en vårdlots som har liknande arbetsuppgifter.

 


Rehabilitering

Information kommer inom kort.

Senast uppdaterad den 18 augusti 2021