Våra medarbetare

Inom Leanlink äldreomsorg har vi idag ca 1000 medarbetare inom olika yrken. De är vår viktigaste resurs, eftersom de möter våra boende och kunder.

Yrkesroller

I vår organisation finns medarbetare som jobbar med omvårdnad på olika sätt; sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och medarbetare som jobbar i serviceteam. Utöver vår affärsområdeschef och biträdande affärsområdeschef, har varje verksamhet en ansvarig chef. I organisationen finns det även medarbetare som arbetar med verksamhetsutveckling, administration, ekonomi- och personalfrågor.

Träffa några av våra medarbetare

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Innan man påbörjar morgonarbetet går man igenom händelser, söker information och hanterar mail. Vi arbetar med personcentrerad vård vilket innebär att de som är morgonpigga hjälper vi först medan de som vill sova lite längre får ta sin sovmorgon. Det innebär att vi har flera sittningar till frukost men självklart kan man sitta med under både första och andra sittningen om man vill. Det är de boende som ska styra vårt arbete. Under förmiddagen är det mycket aktiviteter så som frågesporter, promenader med mera. Eftermiddagen består i mer gemensamma aktiviteter för alla våra gäster i hela huset, det kan till exempel vara dans- och musikunderhållning.

Varför skulle du rekommendera andra att söka jobb inom Leanlink Äldreomsorg?
Det har alltid varit det självklara valet för mig för här ser man medarbetaren. Det har även alltid varit generöst med utbildningar och kurser, jag har till exempel läst en specialistutbildning. Det krävs mycket av dig som person att arbeta med personer som lider av demenssjukdom, man får ge mycket av sig själv. Genom utbildningen stärktes jag i min yrkesroll och fick fördjupad kunskap om de olika demenssjukdomarna samt dess konsekvenser och även fördjupad kunskap inom hur man arbetar med bemötande, både i mötet med den sjuke och deras närstående. De nyvunna kunskaperna använder jag dagligen i mitt arbete. Specialistutbildningar är även ett steg i rätt riktning för att undersköterskans mycket viktiga roll i vården skall lyftas fram och bli attraktivare.

Berätta om dina arbetsuppgifter
I mina arbetsuppgifter ingår det bland annat att göra hembesök hos kunder där vi tillsammans planerar hur och när deras insatser ska utföras. Jag arbetar med vårt debitering- och journalsystem, bemanning, inköp av kontors- och förbrukningsmaterial, fakturor, kund- och anhörigkontakter, larm och nyckelhantering samt visning av lediga servicelägenheter.

Varför tycker du att man ska söka jobb inom Leanlink Äldreomsorg?
Om man tycker om att arbeta med människor och vill känna att man gör ett meningsfullt arbete, då ska man söka sig till äldreomsorgen. Här får du ta ett stort ansvar och måste vara flexibel och kunna ta snabba beslut. Du känner dig uppskattad i arbetet och får ta del av andra människors livshistorier och erfarenheter. Jag har jobbat inom Leanlink Äldreomsorg i många år och tycker det är en trygg arbetsgivare som inte är vinstdrivande.

Hur ser en arbetsdag ut för ett vårdbiträde?
Dagen börjar med en muntlig rapport och sedan går man igenom den dagliga planeringen. Sedan börjar själva vårdarbetet med morgonhjälp, påklädning, frukost och medicinering. Förmiddagar består av städning, egen tid, promenader, aktiviteter och tidningsläsning. Vi utgår från den boendes genomförandeplan när vi gör den dagliga planeringen. Jag är kontaktperson för två av våra boende vilket betyder att jag har ett extra ansvar för dem och jag reviderar genomförandeplanen utefter de boendes hälsotillstånd minst en gång varje år. Man är lite av en skådespelare på sitt arbete och anpassar sig efter de boende för att deras vardag ska bli så bra som möjligt, och man försöker alltid vara glad och positiv.

Varför skulle du rekommendera andra att söka jobba inom Leanlink Äldreomsorg?
Vi har väldigt kul. Det är frihet under ansvar och man har och tar vara på möjligheten att göra det extra för våra boende. Det är otroligt givande att få vara med och höra de boendes livhistorier, det blir lite som att man får en andra familj på arbetsplatsen.  

I filmen kan du följa några av våra medarbetare i deras vardag.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 maj 2017