Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet riktar sig till dig som bor hemma och som på grund av demenssjukdom, minnesproblematik eller isolering behöver stöd och hjälp för att få en meningsfull tillvaro.

 

Dagverksamhet

Orsaker till att söka dagverksamhet kan vara att du vill bryta isolering och ensamhet, att du vill få social gemenskap med stimulerande aktiviteter, att du med personalens hjälp vill bibehålla eller förbättra fysiska och psykiska funktioner och/eller att du så länge det är möjligt vill bo kvar hemma.

På dagverksamhet får du vara den du är och göra det du kan, efter dina förutsättningar. De aktiviteter som erbjuds under dagen organiseras i mindre grupper och anpassas så långt som möjligt efter dina behov.

Inom Leanlink finns dagverksameheterna:

  • Blå rummet – för dig som är över 65 år
  • Club Asplövet – för dig som är över 65 år
  • Dagverksamhet Vallastaden- för dig som är över 65 år
  • Dagverksamhet Hovetorpet -för dig över 65 år
  • Dagverksamhet Åleryd - för dig över 65 år
  • Club Lyra – för dig som är under 65 år

Anhörigstöd via dagverksamheterna

Dagverksamheterna Club Lyra, Blå rummet och Asplövet anordnar också aktiviteter och ger dig avlastning. Även här kan du delta i närståendeträffar och enskilda samtal.

Club Lyra

Telefon: 013-26 36 11

Besöksadress: Barfotegatan 3 (se karta) Öppettider: 09:00-15:00 varje vardag

Besöksadress : Barfotegatan 3 Öppettider: 09:00-15:00 varje vardag

Postadress: 582 22 Linköping

Blå rummet

Telefon: 013-20 88 32

Besöksadress: Barfotegatan 7 (se karta) Öppettider: 09:00-15:00 varje vardag

Besöksadress : Barfotegatan 7 Öppettider: 09:00-15:00 varje vardag

Postadress: 582 22 Linköping

Asplövet

Telefon: 013-20 84 98

Besöksadress: Konsistoriegatan N (se karta) Öppettider: 09:00-15:00 varje vardag

Besöksadress : Konsistoriegatan N Öppettider: 09:00-15:00 varje vardag

Postadress: 582 22 Linköping

Vill du veta mer om vilka andra typer av stöd och avlastningsmöjligheter det finns för dig som närstående, kan du kontakta äldrelotsen.

Äldrelots

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Till e-postformulär för Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-fredag 09.00-12.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Senast uppdaterad den 22 november 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: