Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Dagverksamhet och närståendestöd

Dagverksamhet riktar sig till dig som bor hemma och som på grund av demenssjukdom eller minnesproblematik behöver någon form av stöd och hjälp. Närståendestödet riktar sig till dig som anhörig.

Kannin på innegården Asplövet och Trollflöjten

 

Dagverksamhet

Orsaker till att söka dagverksamhet kan vara att du vill bryta isolering och ensamhet, att du vill få social gemenskap med stimulerande aktiviteter, att du med personalens hjälp vill bibehålla eller förbättra fysiska och psykiska funktioner och/eller att du så länge det är möjligt vill bo kvar hemma.

På dagverksamhet får du vara den du är och göra det du kan, efter dina förutsättningar. De aktiviteter som erbjuds under dagen organiseras i mindre grupper och anpassas så långt som möjligt efter dina behov.

Inom Leanlink finns dagverksameheterna:

  • Blå rummet – för dig som är över 65 år
  • Club Asplövet – för dig som är över 65 år
  • Dagverksamhet Vallastaden- för dig som är över 65 år
  • Dagverksamhet Hovetorpet -för dig över 65 år
  • Club Lyra – för dig som är under 65 år

Hur gör jag för att delta i dagverksamhet?

För att komma till någon av våra dagverksamheter behöver du ett biståndsbeslut från Social- och omsorgsförvaltningen. För att få hjälp med detta kan du kontakta äldrelotsen eller vårt demensteam.

Äldrelots

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Till e-postformulär för Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-fredag 09.00-12.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Demensteamet

Telefon: 013-20 60 00

Besöksadress: Tönsbergsgatan 2B (se karta)

Besöksadress : Tönsbergsgatan 2B

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/dagverksamhet-och-narstaendestod/demensteamet-for-narstaende/ https://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/dagverksamhet-och-narstaendestod/demensteamet-for-narstaende/

Närståendestöd

Närståendestödet finns till för dig som har en närstående med någon form av demenssjukdom eller minnesproblematik. Vi erbjuder stöd på olika sätt, exempelvis genom att anordna stimulerande aktiviteter för din närstående, som även gör att du blir avlastad en stund. Vi kan hjälpa till med lämpligt praktiskt stöd i vardagen och du kan delta i samtal och närståendeträffar.

Leanlinks verksamheter för närståendestöd:

  • Demensteamet för närstående

 

  • Café förgätmigej - för personer med demenssjukdom och deras närstående
  • Träffpunkt ung anhörig

Café Förgätmigej

Café Förgätmigej är en mötesplats för personer med demenssjukdom och deras närstående. Ni får information om sjukdomen och möjlighet att träffa andra i samma situation. Cafékvällarna anordnas på Trägårn första torsdagen i månaden kl 16.30-18.00 och består av en kortare föreläsning, fika och samtal och avslutas med underhållning.

Café Förgätmigej

Träffpunkt Ung anhörig

Träffpunkt Ung anhörig vänder sig till dig som är ung och anhörig till någon med demenssjukdom. Här får du möjlighet att lära dig mer om sjukdomen och träffa andra i liknande situationer. Träffarna sker första onsdagen varje månad kl.18.00–19.30 på Anhörigcenter.

Träffpunkt Ung anhörig - Vår 2020
Anhörigcenter

Anhörigstöd via dagverksamheterna

Dagverksamheterna Club Lyra, Blå rummet och Asplövet anordnar också aktiviteter och ger dig avlastning. Även här kan du delta i närståendeträffar och enskilda samtal.

Club Lyra

Telefon: 013-26 36 11

Besöksadress: Barfotegatan 3 (se karta) Öppettider: 09:00-15:00 varje vardag

Besöksadress : Barfotegatan 3 Öppettider: 09:00-15:00 varje vardag

Postadress: 582 22 Linköping

Blå rummet

Telefon: 013-20 88 32

Besöksadress: Barfotegatan 7 (se karta) Öppettider: 09:00-15:00 varje vardag

Besöksadress : Barfotegatan 7 Öppettider: 09:00-15:00 varje vardag

Postadress: 582 22 Linköping

Asplövet

Telefon: 013-20 84 98

Besöksadress: Konsistoriegatan N (se karta) Öppettider: 09:00-15:00 varje vardag

Besöksadress : Konsistoriegatan N Öppettider: 09:00-15:00 varje vardag

Postadress: 582 22 Linköping

Vill du veta mer om vilka andra typer av stöd och avlastningsmöjligheter det finns för dig som närstående, kan du kontakta äldrelotsen.

Äldrelots

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Till e-postformulär för Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-fredag 09.00-12.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Senast uppdaterad den 3 maj 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: