Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Dagverksamhet

Våra dagverksamheter Blå rummet, Asplövet och Club Lyra ligger alla i centrala Linköping. Den 1 oktober öppnar en dagverksamhet i Vallastaden. Vi finns till för dig som har en demenssjukdom.
På Åleryd vårdboende finns även tre dagverksamheter.

Kannin på innegården Asplövet och Trollflöjten

 

 • Dagverksamhet för olika åldersgrupper

Våra tre dagverksamheter samarbetar mycket med varandra och med servicehuset Aspen. Men vi riktar oss till olika åldersgrupper:

 • Blå rummet – för dig som är över 65 år
 •  Asplövet – för dig som är över 65 år
 • Åleryd-för dig som är över 65 år
 • Vallastaden- för dig som är över 65 år
 • Club Lyra – för dig som är under 65 år

Varje dagverksamhet tar emot åtta gäster per dag. Ditt biståndsbeslut, dina behov och önskemål avgör om du kommer på besök allt från en dag i veckan upp till fem dagar per vecka.

Hur gör jag för att delta i dagverksamhet?

Är du intresserad av att delta i våra dagverksamheter måste du ha ett biståndsbeslut från Social- och omsorgsförvaltningen. För att få hjälp med detta ska du kontakta äldrelotsen. De kan även svara på frågor om kostnader. När du har fått ditt biståndsbeslut kan du ta kontakt med oss.

Äldrelots

Vi har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring innan.

Till e-postformulär för Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-fredag 09.00-12.00 (klämdagar 09.00-10.00).

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4 (se karta)

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Arbetssätt

Våra verksamheter och de aktiviteter vi gör utgår från din levnadsberättelse. Det innebär att du delar med dig av din livshistoria (givetvis så mycket som du själv vill) för att vi som personal ska kunna se just dig och dina behov.

Andra metoder och verktyg, förutom levnadsberättelsen, som vi arbetar med är bland annat salutogent förhållningssätt, jagstödjande förhållningssätt, reminiscens, beröringsmassage och musik och dans.

Salutogent förhållningssätt innebär att du tar tillvara det ”friska” i ditt liv även om du har en tillvaro med påfrestningar. Det är en metod som hjälper dig att kunna leva fullt ut

Jagstödjande förhållningssätt innebär att du blir bekräftad, att din självkänsla bevaras och stärks.

Beröringsmassage innebär att du får mjuk beröring som ger dig lugn och ro samt ökar ditt välbefinnande.

Musik och dans innebär att du får stimulering till rörelse och samtidigt sprida glädje och väcka dina minnen till liv.

När du är på våra dagverksamheter får du en kontaktman. Det är en av oss i personalen som är utsedd att tillsammans med dig komma överens om hur din dag ska se ut och hur dina förväntningar ska uppfyllas.

Aktiviteter

De aktiviteter som erbjuds ska fylla en funktion. Du ska tycka att aktiviteterna är värda sin tid och att de ger dig en tillfredställelse. Så långt som möjligt utgår aktiviteterna från dina behov, intressen och ditt hälsotillstånd. Våra lokaler ligger nära stadsbiblioteket och domkyrkan. Det centrala läget bidrar ofta till kulturella inslag i aktiviteterna.

Exempel på aktiviteter

 • Måltider i god social gemenskap
 • Hushållsarbete, laga mat och baka
 • Promenader och utevistelse
 • Gymnastik, sittande eller i vårt gym
 • Kulturella aktiviteter, exempelvis museibesök och utflykter
 • Musik, dans och körsång
 • Trädgårdsarbete och odling
 • Samtal
 • Bad
 • Arbete vid dator

Stöd till närstående

För dig som närstående finns det möjlighet till stöd i form av enskilda samtal men också till regelbundna anhörigträffar. Närstående är alltid välkomna att ringa eller hälsa på.

Besök eller kontakta oss

Asplövet

Telefon: 013-20 84 98

Besöksadress: Konsistoriegatan N (se karta) Öppettider: 09:00-15:00 varje vardag

Postadress: 582 22 Linköping

Blå rummet

Telefon: 013-20 88 32

Besöksadress: Barfotegatan 7 (se karta) Öppettider: 09:00-15:00 varje vardag

Postadress: 582 22 Linköping

Club Lyra

Telefon: 013-26 36 11

Besöksadress: Barfotegatan 3 (se karta) Öppettider: 09:00-15:00 varje vardag

Postadress: 582 22 Linköping

Camilla Weidefelt

Verksamhetschef Trollflöjten, Aktivitetshuset, Club Lyra, Asplövet och Blå rummet

Till e-postformulär för Camilla Weidefelt

E-post: Camilla.Weidefelt@linkoping.se

Telefon: 013-20 56 32

Åleryds vårdboende

Åleryd är ett stort vårdboende. Vi är tacksamma om ni kontaktar ansvarig chef eller samordnare för just den avdelningen ni söker. De ansvariga cheferna hittar ni nedan. Under icke kontorstid ring avdelningen direkt.

Till e-postformulär för Åleryds vårdboende

E-post: anna.backman@linkoping.se

Besöksadress: Ålerydsvägen 7 (se karta)

Postadress: 589 23 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/aleryds-vardboende/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/aleryds-vardboende/

 

Korttidsvård

A

013-20 77 78 

B

013-20 65 64 

C

013-20 58 43

D

013-20 61 57

Dagverksamhet

1

013-20 77 86

2

013-20 84 12

3

013-20 58 44

Vårdboende

J

013-20 57 65

K

013-20 71 66

M

013-20 77 74

N

013-20 77 75

Vårdboende Demens

E

013-20 77 77

F

013-20 77 76

G

013-20 84 18

H

013-20 84 83

L

013-20 71 60 

P

013-20 51 93


Vallastadens dagverksamhet

Till e-postformulär för Vallastadens dagverksamhet

E-post: Tina.JanssonCarinci@linkoping.se

Telefon: 013-26 21 49

Besöksadress: Lärdomsgatan 34 (se karta)

Senast uppdaterad den 11 oktober 2019