Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Demenscenter

Demenscenter är Linköpings kommuns samordnade demensresurser för utredning och uppföljning av demenssjukdom samt stöd för den som fått en demensdiagnos och dennes anhöriga. Vi arbetar även mot äldreomsorgen i kommunen med stöd och utbildning till personal. Hos oss arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, specialistundersköterskor och kurator.

Utredning av demenssjukdom sker i samarbete mellan Demenscenter och läkare på Vårdcentralen. Demenscenter bidrar med utredning av förmåga att klara dagliga aktiviteter, kognitiv testning samt anhörigkontakt.

Årlig uppföljning genomförs årligen för personer  som har en demensdiagnos på remiss från Vårdcentralen.

Råd och stöd erbjuds till den som har en demenssjukdom och dennes anhöriga. Detta innefattar samtal, information om sjukdomen och dess symtom i olika skeden, rådgivning och personligt stöd i form av att vi försöker hitta lösningar som passar just er situation. Vi samverkar även med andra aktörer.

 

Mer information om vilka insatser som finns vid demenssjukdom hittar du här:

Är du vårdpersonal och undrar vilket stöd ni kan få via Demenscenter-utbildning och vägledning

Levnadsberättelsen

Dokumentet “Min Levnadsberättelse”är nu klart och finns tillgängligt att användas av alla utförare av äldreomsorg i Linköpings kommun.

Den finns i två versioner, en digital där du kan skriva på dator och en som kan skrivas ut och skrivas för hand.

Kontakt

För att komma i kontakt med oss så hänvisar vi dig till kontakt Linköping på tel: 013-20 60 00

Demenscenters lokal finns på Tönsbergsgatan 2B

Ta sig till våra lokaler:

Kommer du med bil finns det betalparkeringar på Danmarksgatan.

Från Resecentrum är det 15 min promenad.

Buss 14 stannar på hållplats Timmermansplatsen med en promenad på en minut.

Buss 1 stannar vid Abiskorondellen och därifrån är det 7 minuters promenad.

Senast uppdaterad den 15 oktober 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: