Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hemsjukvård och rehabilitering

I Linköpings kommun utför Leanlink all hemsjukvård och rehabilitering i hemmet. Hemsjukvård och rehabilitering i hemmet riktar sig till dig som behöver hälso- och sjukvård, men inte kan ta dig till en vårdcentral eller mottagning.

Dina behov och din livssituation

Inom hemsjukvården är vårt mål att finna lösningar för just dig och din livssituation, oavsett vem du är, varifrån du kommer eller vilka behov du har.

Vad kan jag få hjälp med?

Under både kortare och längre perioder kan du få hjälp med hälso-, sjukvård- och rehabiliteringsinsatser, exempelvis:

  • såromläggning
  • medicinering
  • provtagning
  • utprovning av inkontinensprodukter
  • rehabilitering och träning
  • utprovning och förskrivning av hjälpmedel

Hur gör jag för att få hjälp?

Du som inte är inskriven hos oss för hemsjukvård eller hemrehabilitering, men har behov av hjälp, ska i första hand vända dig till din vårdcentral för en bedömning.

Sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut gör då tillsammans med läkare en bedömning av om du har behov av att få hjälp i hemmet. Om du bedöms ha ett sådant behov blir du inskriven i hemsjukvården.

Hur fungerar hemsjukvård och rehabilitering?

När du blivit inskriven gör vi en vårdplanering tillsammans med dig. Den utgår från dina individuella behov och ligger till grund för vilken vård eller rehabilitering som ges och när.  

Vi besöker därefter dig i ditt hem och utför insatser enligt vårdplaneringen och föreskriver hjälpmedel, om du har behov av det. Vi utför även akuta insatser i ditt hem om det behövs. Du ska känna dig trygg och säker, oavsett tid på dygnet.

När eller om behovet upphör, avslutas behandlingsperioden och du skrivs ut från hemsjukvården eller hemrehabiliteringen.

Avgift

Hemsjukvård och rehabilitering är avgiftsbelagd.

Hemsjukvård avgifter.pdf

Vem jobbar inom hemsjukvård och rehabilitering?

Hälso – och sjukvårdsuppgifter utförs av sjuksköterskor, distriktssjuksköterskor, undersköterskor och rehabilitering av arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Vem du träffar beror på vilka behov och insatser du har.

Läkare

Att du får hemsjukvård ändrar inte vilken läkare du har. Du behåller läkarkontakten på den vårdcentral du valt.

Kontakta oss

Hemsjukvården

Kontakta oss om du har allmänna frågor. Är du inskriven i hemsjukvården har du ett direktnummer till ansvarig sjuksköterska.

Telefon: 013-29 43 50
Telefontid: Vardagar kl. 8.00–16.30

Besöksadress: Ålerydsvägen 5 (se karta)

Besöksadress : Ålerydsvägen 5

Postadress: 589 23 Linköping

Hemrehabiliteringen

Kontakta oss för bokning av telefontid angående hjälpmedel.

Telefon: 013-29 43 60
Telefontid: Vardagar kl. 8.00–12.00

Besöksadress: Ålerydsvägen 7 (se karta)

Besöksadress : Ålerydsvägen 7

Postadress: 589 23 Linköping

Hjälpmedelsmottagningen

Rehabiliteringsteamet utgår från Åleryds vårdboende, där även gym och hjälpmedelsmottagning finns. Det är till Hjälpmedelsmottagningen på Ålerydsvägen 5 som du lämnar tillbaka hjälpmedel när du inte längre behöver dem. Hjälpmedlet ska då vara rengjort. Du behöver inte boka tid för att lämna tillbaka hjälpmedel. Vi har öppet vardagar kl.09.00-12.00.

Telefon: 013-29 43 80
Telefontid: Vardagar kl 9.00–12.00

Besöksadress: Ålerydsvägen 5 (se karta)

Besöksadress : Ålerydsvägen 5

Postadress: 589 23 Linköping

Senast uppdaterad den 5 april 2019

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: