Trygghetsteamet

Om du har nedsatt funktions- och aktivitetsförmåga kan du få hjälp av vårt trygghetsteam i hemmet. Det är en insats vi erbjuder som syftar till att förbättra din livskvalitet och självständighet. Det ger dig också förutsättningar att bo kvar i din bostad på ett tryggt sätt.

Insatsen sker genom samordnad vård, omsorg och rehabilitering. I trygghetsteamet arbetar sjuksköterska, undersköterskor, fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter samt kurator.

Det här hjälper vi i trygghetsteamet till med

Trygghetsteamet ger dig stöd i samarbete med hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering. Vi handleder även hemtjänstpersonalen. Tanken är att vi ska ge dig bra förutsättningar för att kunna klara dig så självständigt som möjligt i hemmet. Du får hjälp dagtid utifrån dina behov. Kvällar, nätter och helger får du hjälp och stöd från ordinarie hemtjänst och hemsjukvård. Insatsen pågår som längst under fyra veckor.

Ansökan om insatsen

Trygghetsteamet

Skicka e-post till Trygghetsteamet

E-post: zzzaldreomsorgtrygghet@linkoping.se

Telefon: 013 -26 39 70

Besöksadress: Teknikringen 8 (se karta)

Postadress: 583 30 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 november 2016