Demensarbetslag City

Leanlink Äldreomsorg erbjuder hemtjänst i DemensArbetsLag i city (DAL City)

Trädgårdsföreningen

 

Information om DAL City

Demensarbetslaget DAL City är ett specialteam inom hemtjänst i centrala Linköping. Vi vänder oss till personer som är i behov av hemtjänst och har en demensdiagnos eller demensliknande symptom.

Målsättningen med DAL är att ge personer med demenssjukdom/minnessvårigheter bättre omvårdnad, större trygghet och därmed ökade förutsättningar att bo kvar i det egna hemmet.

Personalen som arbetar i DAL har speciell utbildning inom demensområdet. De deltar i kontinuerlig handledning och samarbetar med mobila demensteamet, kommunala demensteamet, dagverksamheter, korttids och växelvård, hemsjukvården och vårdcentraler.

Dal erbjuder personcentrerat stöd i hemmiljö.

Läs mer om vår hemtjänst och hur du gör för att få ett biståndsbeslut här:

Vårt arbete

I vårt arbete läggs stor vikt vid personcentrerad vård och omsorg. De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom är vår ledstjärna. Vilket innebär att vi använder oss av kända och välbeprövade metoder vid bemötande. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskap, vilket innebär att vårdtagaren får en speciell kontaktman när vård och omsorgsinsatser påbörjas.

Närståendestöd är en annan viktig del i vårt arbetssätt. Vi strävar efter att ha ett nära samarbete med närstående och samarbetar med kringgående resurser inom demensområdet i Linköping.  

Tjänster

Vi kan erbjuda dig med biståndsbeslut:

 • Personlig omvårdnad (exempelvis på- och avklädning, dusch, toalettbesök, frukost - och kvällsmål, ledsagning och natthjälp)
 • Promenader
 • Måltider i hemtjänstlokalen
 • Leverans av matkorg till lunch
 • Trygghetslarm: du kan få kontakt med hemtjänstpersonal under hela dygnet
 • Ledsagning
 • Social gemenskap

Servicetjänster inom biståndsbeslut:

 • Tvätt och strykning
 • Inköp
 • Städ
 • Fönsterputsning

Undersökning

Här kan du läsa det senaste resultatet från Socialstyrelsens enkät "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". 

Vi som arbetar här

Vi som arbetar i DAL City är undersköterskor med vidareutbildning i demens. Vi utgår från vår lokal på Trägårns servicehus. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Marie Svensson

Verksamhetschef Trädgårns servicehus och Demensarbetslag (DAL) city

Skicka e-post till Marie Svensson

E-post: Marie.K.Svensson@linkoping.se

Telefon: 013-20 53 85

Jennie Sandstrom

Samordnare Trädgårns servicehsu och Demensarbetslag (DAL) city

Skicka e-post till Jennie Sandstrom

E-post: jennie.sandstrom@linkoping.se

Telefon: 013-20 88 67

Demensarbetslag (DAL) City

Hemtjänst med inriktning demenssjukdomar

Skicka e-post till Demensarbetslag (DAL) City

E-post: Marie.K.Svensson@linkoping.se

Telefon: 0725-957540 och 0725-957552

Besöksadress: Djurgårdsgatan 17C (se karta)

Postadress: 582 29 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/hemtjanst-/leanlinks-hemtjanstomraden/alla-hemtjanstomraden-leanlink/demensarbetslag-city/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/hemtjanst-/leanlinks-hemtjanstomraden/alla-hemtjanstomraden-leanlink/demensarbetslag-city/

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 september 2017