Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Demenscenter utbildning och vägledning

Demenscenter utbildning och vägledning arbetar med utbildning, vägledning och utveckling inom demensvård och omsorg. Verksamheten riktar sig till alla utförare i Linköpings äldreomsorg.

 

Demenscenters verksamhet

Demenscenter utbildning och vägledning är en samordning av utbildnings-och vägledningsresurser av olika professioner inom demensområdet i Linköpings kommun.

 

Syfte och mål

Syftet med Demenscenter är att främja utveckling på olika sätt och förbättra demensomsorgens kvalitet utifrån Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Målsättningen är att medarbetare, oavsett profession, ska få ökad kompetens i att tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt och ge stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Vår vision

Vi vill vara ett center för kunskapsspridning och utbyte av erfarenheter inom demensområdet i Linköping.

Inom vår egen verksamhet ska våra medarbetare ha god kunskap om våra verktyg, vilket ska leda till ett gemensamt arbetssätt för all äldreomsorg i Linköpings kommun.

Vår vision är att Demenscenter ska ha stor betydelse för demensvårdens kvalité och verksamhetsutveckling i Linköping. 

Demenscenter

Till e-postformulär för Demenscenter

E-post: kompetenscenter.demensomsorg@linkoping.se

Telefon: 013-20 84 81

Besöksadress: Tönsbergsgatan 2B (se karta)

Besöksadress : Tönsbergsgatan 2B

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/demenscenter/ https://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/demenscenter/

Senast uppdaterad den 2 mars 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: