Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kompetenscenter för en god demensomsorg

Nu utvecklas Kompetenscenter för en god demensomsorg i Linköpings kommun. Kompetenscenter kommer att arbeta med utbildning, vägledning och utveckling inom demensvård och omsorg.

 

Kompetenscenters verksamhet

Kompetenscenter är en utveckling av Lärcenter och en samordning av utbildnings- och vägledningsresurser av olika professioner inom demensområdet.

 

Syfte och mål

Syftet med Kompetenscenter är att främja utveckling på olika sätt och förbättra demensomsorgens kvalitet utifrån Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Målsättningen är att medarbetare, oavsett profession, ska få ökad kompetens i att tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt och ge stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Vår vision

Vi vill vara ett center för kunskapsspridning och utbyte av erfarenheter inom demensområdet i Linköping.

Vårt bibliotek med teman, verktyg och litteratur ska finnas tillgängligt i våra lokaler och digitalt.

Inom vår egen verksamhet ska våra medarbetare ha god kunskap om våra verktyg, vilket ska leda till ett gemensamt arbetssätt för all äldreomsorg i Linköpings kommun.

Vår vision är att Kompetenscenter ska ha stor betydelse för demensvårdens kvalité och verksamhetsutveckling i Linköping. 

Kompetenscenter

Till e-postformulär för Kompetenscenter

E-post: kompetenscenter.demensomsorg@linkoping.se

Telefon: 013-20 84 81

Senast uppdaterad den 3 juni 2019

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: