Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsverktyg

Kompetenscenter arbetar med beprövade verktyg och metoder som ska bidra till ett gemensamt arbetssätt med demensomsorg inom äldreomsorgen. De fem främsta verktygen är levnadsberättelsen, bemötandemetoder, reminiscens, beröringsmassage samt musik och dans.

Levnadsberättelsen skrivs och berättas av personen själv eller med hjälp av anhöriga. Den innehåller infomation om var personen är uppväxt, yrke, intressen, viktiga relationer och händelser. Genom att vi lär känna personen och får ta del av personens livshistoria, ökar våra möjligheter att anpassa vården efter personens behov.

Målet med levnadsberättelsen är att ge en god personcentrerad omvårdnad. Den är ett viktigt verktyg för personalen som kan underlätta omsorgen och mötet. Extra viktig blir den när minnet sviktar eller när personen har svårt att göra sig förstådd. Idag finns detta verktyg tillgängligt för alla verksamheter i Linköpings kommun.

Personalen använder sin empatiska förmåga och lyssnar till och bekräftar den känsla som personen uttrycker. När vi tillämpar ett bekräftande förhållningssätt kan självkänslan stärkas hos personen samtidigt som oro och stress kan minska. Vi skapar också förutsättningar för att förtroende ska uppstå mellen personen och personalen.

Jagstödjande förhållningssätt stärker och stöder personens sviktande funktioner samt hjälper till att underhålla de förmågor som personen har kvar.

Med hjälp av föremål, dofter och smaker väcker vi minnen som bidrar till en meningsfull dag. Reminiscens är ett arbetssätt där vi använder oss av våra sinnen för att locka fram ett minne kring en händelse som vi trodde var glömd.

Metoden som används är en del i vardagen, exempelvis vid måltidssituationen. Vi fokuserar på att tala om små ögonblick eller minnas ett litet område. Även om personen har tappat orden så kan han eller hon fortfarande minnas hur saker ska användas. Det kan öppna upp för kommunikation och gemenskap men också stärka självkänslan och identiteten hos personen.

Beröringsmassage är en metod där vi medvetet använder positiv beröring i vårt dagliga arbete inom omsorgen. Metoden bygger på hur vi naturligt berör varandra. Till skillnad från klassiska massage så handlar det om lätt beröring och ingen djupgående massage. Det är en efftektiv metod för att ge en känsla av lugn och ro.

Det är viktigt för personen att han eller hon upplever att man har en meningsfull dag. Musik och dans kan hjälpa personen att plocka fram sin sociala roll och även identiteten kan förstärkas. Personens koncentrationsförmåga kan förbättras under dans och kontakten kan förstärkas mellan personen,anhöriga och personal.

Senast uppdaterad den 18 januari 2019