Kompetenscenters utbildningar

I dagsläget kan Kompetenscenter erbjuda demensutbildning Bas som är en tredagarsutbildning.

Demensutbildning Bas

Kompetenscenter erbjuder demensutbildning bas. Varje termin erbjuds en öppen utbildning som innebär att medarbetare inom äldreomsorgens olika professioner kan delta i. Denna utbildning riktar sig till alla utförare i Linköpings kommun.

Verksamhetschefer har också möjlighet att göra bokningsförfrågan för hel arbetsgrupp med möjlighet till tre efterföljande vägledningstillfällen.

Demensutbildning Bas innehåll

Demenssjukdomar och utredning

Bemötande

Aktivitet/rörelse och meningsfull dag

Anhöriga

Ansvarsfördelning

Verksamhetschefens ansvar vid beställd utbildning till hel arbetsgrupp

Skapa förutsättningar för att aktuella medarbetare kan delta

Säkerställt att alla medarbetare har gjort Demens ABC

Skicka deltagarlista inför utbildningen till Kompetenscenter

Boka lokal med whiteboard eller blädderblock, projektor och högtalare

Material: papper/pennor och åhörarkopior till deltagarna

Boka fika och eventuellt lunch

 

Utbildarens ansvar

Utbildaren tar med dator

 

Vidareutbildningar

Kompetenscenter planerar för att kunna erbjuda fortsättningsutbildningar med olika teman. Mer information kommer löpande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 januari 2019