Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kompetenscenters utbildningar

Kompetenscenter kan erbjuda demensutbildning Bas som är en tredagarsutbildning samt utbildning i beröringsmassage och Lågaffektivt bemötande. Vi kan även erbjuda en inspirationsföreläsning kring surfplattan och hur den kan användas i vardagen.

Demensutbildning Bas

Kompetenscenter erbjuder demensutbildning bas. Varje termin erbjuds en öppen utbildning som innebär att medarbetare inom äldreomsorgens olika professioner kan delta i. Denna utbildning riktar sig till alla utförare i Linköpings kommun.

Verksamhetschefer har också möjlighet att göra bokningsförfrågan för hel arbetsgrupp med möjlighet till tre efterföljande vägledningstillfällen.

Demensutbildning Bas innehåll

Demenssjukdomar och utredning

Bemötande

Aktivitet/rörelse och meningsfull dag

Anhöriga

Ansvarsfördelning

Verksamhetschefens ansvar vid beställd utbildning till hel arbetsgrupp

Skapa förutsättningar för att aktuella medarbetare kan delta

Säkerställt att alla medarbetare har gjort Demens ABC

Skicka deltagarlista inför utbildningen till Kompetenscenter

Boka lokal med whiteboard eller blädderblock, projektor och högtalare

Material: papper/pennor och åhörarkopior till deltagarna

Boka fika och eventuellt lunch

 

Utbildarens ansvar

Utbildaren tar med dator

 

Beröringsmassage

Kompetenscenter kan nu erbjuda utbildning i beröringsmassage hand och rygg.

Som verksamhetschef har du möjlighet att göra en bokningsförfrågan för din arbetsgrupp.

 

Innehåll:

Teori Beröringens betydelse

Handmassage

Ryggmassage

 

Tidsåtgång:

Handmassage inklusive teori 3 tim

Handmassage/ryggmassage inkl teori 3,5 tim

Även Fotmassage 1,5 tim finns möjlighet att få utbildning i.

 

Ansvarsfördelning

Verksamhetschefens ansvar vid beställd utbildning

Skapa förutsättningar för att aktuella medarbetare kan delta

Dela ut inbjudan till deltagarna där det framgår att man ska ha oömma kläder som gärna går att tvätta i 60 grader, att alla har med kudde och en stor handduk.

Skicka deltagarlista inför utbildningen till Kompetenscenter

Boka lokal med whiteboard eller blädderblock, projektor och högtalare

Lokalen måste ha stolar utan armstöd

Material: papper/pennor och åhörarkopior till deltagarna

Boka fika och vatten

 

Utbildarens ansvar

Utbildaren tar med dator

Massageolja till alla deltagare

Musik

 

 

Lågaffektivt bemötande

Kompetenscenter kan nu erbjuda utbildning i Lågaffektivt bemötande.

Som verksamhetschef har du möjlighet att göra en bokningsförfrågan för din arbetsgrupp.

Ett verktyg för att arbeta förebyggande och för att kunna bemöta/hantera utmanande beteenden.

 

Innehåll:

Teori om:

Kroppsspråkets betydelse

Människosyn

För vem är beteendet utmanande?

 

Tidsåtgång:

Vi kan erbjuda hel eller halvdagsutbildning.

 

Ansvarsfördelning

Verksamhetschefens ansvar vid beställd utbildning

Skapa förutsättningar för att aktuella medarbetare kan delta

Dela ut inbjudan till deltagarna

Skicka deltagarlista inför utbildningen till Kompetenscenter

Boka lokal med whiteboard eller blädderblock, projektor och högtalare

Material: papper/pennor och åhörarkopior till deltagarna

Boka fika och vatten

 

Utbildarens ansvar

Utbildaren tar med dator

 

Inspirationsföreläsning kring surfplatta

Kompetenscenter kan nu erbjuda en inspirationsföreläsning kring surfplattan och om hur vi kan använda den i vårt arbete. Som verksamhetschef har du möjlighet att göra en bokningsförfrågan för din arbetsgrupp.

Ett tips inför denna utbildning är säkerställa personalens tekniska kunskap genom att gå igenom materialet "Alla kan surfa" med tillhörande checklista som Demenscenter i Linköping har tagit fram.

 

Innehåll:

Inspiration för att kunna använda surfplattan i vardagen.

 

Tidsåtgång:

2 timmar eller efter överenskommelse

 

Ansvarsfördelning

Verksamhetschefens ansvar vid beställd utbildning

Skapa förutsättningar för att aktuella medarbetare kan delta

Dela ut inbjudan till deltagarna där det framgår att de ska ta med den laddade surfplattan till utbildningen. Låna gänra med er fler surfplattor från andra våningar om det är möjligt

Boka lokal med projektor och högtalare

Material: papper/pennor och utskrivet material.

Boka fika och vatten

 

Utbildarens ansvar

Ta med surfplatta

 

 

 

Vidareutbildningar

Kompetenscenter planerar för att kunna erbjuda fortsättningsutbildningar med olika teman. Mer information kommer löpande.

Senast uppdaterad den 8 januari 2020