Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Korttidsboende

Den 11 maj öppnade Leanlink Äldreomsorg ett tillfälligt korttidsboende då det finns ett utökat behov av korttidsplatser på grund av coronapandemin.

 

Boendet omfattar 13 platser och är bemannat dygnet runt. Korttidsboende är ett tillfälligt boende för personer som har behov av omvårdnad, rehabilitering, sjukvård och återhämtning i avvaktan på annat boende eller hemgång, mobilisering efter sjukhusvistelse eller vård i livets slutskede.

Violen: 013- 26 22 68

Kaprifolen: 013- 26 22 66

 

Ivana Aziz Ismail

Samordnare Ryd och Tröskaregatans hemtjänst samt kortidsboende

Till e-postformulär för Ivana Aziz Ismail

E-post: ivana.azizismail@linkoping.se

Telefon: 013-26 35 67

Annelie Skoglund

Verksamhetschef Ryds hemtjänst, Tröskaregatans Trygghetsboende och hemtjänst, Kortidsboende Lambohov

Till e-postformulär för Annelie Skoglund

E-post: Annelie.Skoglund@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 62

Senast uppdaterad den 17 mars 2021