Lärcenter

Lärcenter för en god demensvård drivs av Äldreomsorgen inom Leanlink, som är Linköpings kommuns utförare. Lärcenters mål är att utveckla och säkerställa kvalitén inom demensvården. Lärcenter kommer inom kort att bli en del av Kompetenscenter-för en god demensomsorg. Mer information inom kort.

 

 

Lärcenters verksamhet

Vår verksamhet riktar sig till både kommunala och privata utförare. Vi jobbar främst med utförare i Linköping med omnejd men erbjuder även studiebesök, utbildning och handledning för aktörer inom andra kommuner runt om i Sverige.

Bakgrunden till Lärcenter är att undersköterskor med lång erfarenhet och specialistkunskap inom demensvård började utbilda och handleda andra medarbetare. Tillsammans med ledningen för verksamheten väcktes då idén till Lärcenter, som startade som ett projekt i samverkan med FoU (Forskning och Utveckling). Projektet har nu övergått till en permanent verksamhet.

Övergripande mål och syfte          

Vårt syfte är att utifrån ett personcentrerat och vetenskapligt arbetssätt driva och utveckla ett lokalt Lärcenter inom demensvård. Målsättningen är att Lärcenter ska ha stor betydelse för demensvårdens kvalitet och utveckling i regionen och på nationell nivå.

Vår framtidsvision

  • Vi vill vara ett flaggskepp inom demensvårdsutveckling.
  • Vi vill vara ett center för kunskapsspridning och utbyte av erfarenheter.
  • Vårt bibliotek med teman, verktyg och litteratur ska finnas tillgängligt i våra lokaler, ute i verksamheterna och digitalt.
  • Inom vår egen verksamhet ska våra medarbetare ha god kunskap om våra verktyg, vilket ska leda till ett gemensamt arbetssätt för all äldreomsorg i Linköpings kommun.
  • Vår ambition är att Lärcenter kommer att ha stor betydelse för demensvårdens kvalité och verksamhetsutveckling på en lokal, regional och nationell nivå.

 

Lärcenter

Skicka e-post till Lärcenter

E-post: Anna-Carin.Lindstrom@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 84 81

Besöksadress: Brunnsgatan 16 (se karta)

Postadress: 58234 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 oktober 2018