Arbetsverktyg

Lärcenter arbetar med beprövade verktyg och metoder som ska bidra till ett gemensamt arbetssätt med demensvård inom äldreomsorgen. De fem främsta verktygen är levnadsberättelsen, bemötandemetoder, reminiscens, beröringsmassage samt musik och dans.

Levnadsberättelsen skrivs och berättas av personen själv eller med hjälp av anhöriga. Den innehåller bland annat information om uppväxtort, yrke, intressen, viktiga relationer och händelser. Genom att vi lär känna och får ta del av en persons livshistoria och vad han eller hon varit med om, ökar vår möjlighet att anpassa vården efter personens behov.

Målet med levnadsberättelsen är att ge en god personcentrerad omvårdnad. Den är ett verktyg för vårdpersonal som kan underlätta vården och mötet. Extra viktig blir den när minnet sviktar eller när personen har svårt att göra sig förstådd. Idag används detta verktyg inom äldreomsorgens alla verksamhetsområden i Linköping.

Vårdaren använder sin empatiska förmåga och lyssnar till och bekräftar den känsla som personen uttrycker. Vi låser oss inte vid fakta. Genom att konsekvent använda ett bekräftande förhållningssätt stärks självkänslan hos vårdtagaren medan oro och stress minskar och vi skapar vi på sikt förtroende mellan den demenssjuka personen och vårdaren.

Jagstödjande förhållningssätt stärker och stödjer den demenssjuka personens sviktande funktioner. Syftet med metoden är att ta tillvara på det friska och att hjälpa den demenssjuka personen att använda de funktioner/förmågor som fortfarande finns kvar samt på ett bra sätt stötta eller ta över de förmågor som brister.

Med hjälp av föremål, dofter och smaker väcker vi minnen till liv som bidrar till en meningsfull dag. Reminiscens är ett arbetssätt där vi använder våra sinnen för att locka fram ett minne kring en händelse som vi kanske trodde var glömd.

Metoden används som en naturlig del i vardagen, exempelvis vid matsituationerna. Vi fokuserar på att tala om små ögonblick, minnas ett litet område. Även om en person mister orden kan han eller hon minnas hur saker ska användas. Det kan inbjuda till samtal, gemenskap och öka lusten att kommunicera hos personer med demenssjukdomar. Det bidrar även till att stärka självkänslan och identiteten.

Beröringsmassage är en metod där vi medvetet använder positiv beröring i vårt dagliga arbete i omsorgen. Metoderna bygger på hur vi naturligt berör varandra. Till skillnad från klassisk massage, handlar det om lätta strykningar på huden, ingen djupgående massage i musklerna. Det är ett effektivt sätt att ge en känsla av lugn och ro.

För personer med en demenssjukdom är det viktigt att känna att det fortfarande finns något meningsfullt att fylla sin tillvaro med. Studier visar att i en miljö med musik och dans kan den demenssjuke personen ta fram förmågor som varit dolt på grund av sjukdomen och visa glädje och sinne för humor. Musik och dans hjälper personen att plocka fram sina sociala roller, som stärker personens identitet. Även koncentrationsförmågan förbättras under dansen, kontakten stärks mellan brukare, anhöriga och vårdpersonal.

 

Arbetsmodeller

Vi har även tagit fram olika arbetsmodeller. Två exempel är samverkansrådet och anhörigsamverkan.

Samverkansråd

Samverkansrådet hålls av personal tillsammans med brukare. Syftet är att ge brukarna inflytande och möjlighet att komma med idéer och förbättringsförslag. Exempelvis diskuteras måltider och aktiviteter.

Anhörigsamverkan

På mötena för anhörigsamverkan deltar anhöriga och personal. Syftet är att hitta nya samverkansformer med anhöriga till personer med demenssjukdom för att säkerställa, utveckla och förbättra demensvården utifrån de anhörigas och den demenssjukes behov. Målet är även att öka förståelsen mellan personal och anhöriga och att samarbetet ska få betydande fördelar för den demenssjuke personen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 oktober 2016