Ulrika servicehus

Leanlink Äldreomsorg har basansvaret och driver Ulrika servicehus med åtta lägenheter, lunchservering och fritidsaktiviteter. Servicehuset ligger naturnära beläget i Ulrika.

 

Lunchservering finns mellan klockan 11 och 13. Fritidsverksamhet anordnas tio timmar per vecka. På anslagstavlorna i huset ser du vilka aktiviteter som äger rum den här veckan. Det finns åtta servicelägenheter där du kan få stöd av hemtjänsten. Det finns även två platser på korttidsboende.

Kontakter

Stefan Ringdahl

Verksamhetschef Ulrika och Torparegatans hemtjänst

Skicka e-post till Stefan Ringdahl

E-post: stefan.ringdahl@linkoping.se

Telefon: 013-26 27 46

Victoria Johansson

Samordnare Ulrika & Torparegatans hemtjänst

Skicka e-post till Victoria Johansson

E-post: Victoria.Johansson@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 70

Ulrika servicehus

Skicka e-post till Ulrika servicehus

E-post: stefan.ringdahl@linkoping.se

Telefon: 013-26 27 67

Besöksadress: Kyrksätersvägen 4 (se karta)

Postadress: 590 53 Ulrika

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/servicehus/alla-servicehus-leanlink/ulrika-servicehus/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/servicehus/alla-servicehus-leanlink/ulrika-servicehus/

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 november 2018