Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Demenscenter utbildning och vägledning

Demenscenter utbildning och vägledning arbetar med utbildning, vägledning, stöd och utveckling inom demensområdets vård och omsorgsverksamheter. Verksamheten riktar sig till alla utförare i Linköpings äldreomsorg.

 

Demenscenters verksamhet

Demenscenter är Linköpings kommuns samordnade demensresurser för utredning och uppföljning av demenssjukdom samt stöd för den som fått en demensdiagnos och dennes anhöriga. Vi arbetar även mot äldreomsorgen i kommunen med stöd och utbildning till personal. Hos oss arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, specialistundersköterskor och kurator.

Demenscenter utbildning och vägledning är en samordning av utbildnings-och vägledningsresurser av olika professioner inom demensområdet i Linköpings kommun. Vi är ett center för kunskapsspridning och utbyte av erfarenheter inom demensområdet i Linköping. Alla utförare av äldreomsorg i Linköpings kommun kan få stöd av oss.

  • Syftet är att främja utveckling på olika sätt och förbättra demensomsorgens kvalitet utifrån Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.
  • Målsättningen är att medarbetare, oavsett profession, ska få ökad kompetens i att tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt och ge stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Utbildning

Vi erbjuder digital utbildning inom demensområdet. Alla våra utbildningar finns på evikomp.se och är tillgängliga för alla personal inom vård, stöd och omsorg. Utifrån behov kan ni välja att göra alla delarna eller välja det som är aktuellt för stunden. 

Efter genomförd utbildning kan Demenscenters personal komma till arbetsgruppen för att hålla i reflektion och därmed fördjupning av innehållet i utbildningen. 

Vägledning

Vi erbjuder vägledning till personal i ett specifikt ärende. Syftet är att öka kunskapen hos personalen vilket ska leda till en god och personcentrerad omvårdnad. Vägledningen utgår ifrån genomförandeplanen, eventuell BPSD-skattning, personcentrerad vård och IBIC (Individens behov i centrum).

Ett vägledningstillfälle pågår i ca 1,5 timme.Vägledaren ansvarar för att hålla i strukturen och medverka till ett gemenssamt arbetssätt. På vägledningen bör verksamhetschef, sjuksköterska och omvårdnadspersonal som känner personen väl delta. Övrig personal som arbetar på enheten ska bli informerad om de arbetssätt som gruppen kommer fram till ska genomföras. 

Verksamhetschefens ansvar

  • Skapa förutsättningar för att aktuella medarbetare kan delta.
  • Ansvarar för att vägledningen sker på ostörd plats.
  • Närvara om möjligt under vägledningen.
  • Följa upp beslut/arbetssätt som är tagna under vägledningen.
  • Skapa förutsättningar för att medarbetarna att genomföra föreslagna åtgärder och arbetssätt.

Arbetsgruppens ansvar

  • Aktuell kontaktman ansvarar för att personens genomförandeplan och andra dokument av betydelse tas med till vägledningen.
  • Varje medarbetare bör bidra ned sin kunskap i det specifika ärendet.
  • En person ansvarar för dokumentationen kring vad som beslutas i gruppen. Andra medarbetare som inte är med vid vägledningen samt vikarier informeras om det arbetssätt som ska gälla kring den specifika personen som har lyfts. Om arbetsättet fungerar väl ska det skrivas in i personens genomförandeplan.

Kontakt

Demenscenter

Till e-postformulär för Demenscenter

E-post: kompetenscenter.demensomsorg@linkoping.se

Telefon: 013-20 84 81

Besöksadress: Tönsbergsgatan 2B (se karta)

Besöksadress : Tönsbergsgatan 2B

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/demenscenter/ https://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/demenscenter/

Senast uppdaterad den 22 november 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: