Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vårdboende

När du blir äldre kan det vara tryggt att få bo i ett boende där du kan få tillgång till vård och omsorg dygnet runt. Det finns olika inriktningar på våra vårdboenden: sjukhem, demensboende och ålderdomshem. Vi driver alla våra boenden utan vinstintresse.

 

Vad är ett vårdboende?

Ett vårdboende är ett eget boende med hyreskontrakt. Det finns omvårdnadspersonal dygnet runt, tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Lägenheterna på vårdboendena är ca 35 kvadratmeter och förlagda i grupp med tillgång till gemensamma utrymmen såsom kök och vardagsrum. Vanligtvis består din lägenhet av ett rum med pentry, hall och badrum med egen tvättmaskin. Du möblerar den, med undantag av sängen, med dina egna möbler och saker.,

Hur gör jag för att få bo på ett vårdboende?

1. För att göra en ansökan om att få bo på ett vårdboende ska du fylla i och skicka in blanketten ”Ansökan och vård, boende och service”.

Har du allmänna frågor om vårdboende och ansökan, kontakta kommunens äldrelots.

Äldrelots

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Till e-postformulär för Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-fredag 09.00-12.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

2. När du skickat in din ansökan kommer en biståndsbedömare på Social- och omsorgsförvaltningen att kontakta dig för att utreda ditt behov och informera om olika boendealternativ.

3. Om biståndsbedömarens utredning visar att du är i behov av boende får du möjlighet att du ange vilket vårdboende du helst vill bo på. Du kommer att få ange minst tre olika alternativ. Här på vår webbplats kan du få kontaktuppgifter till våra olika boenden, se bilder och få iformation om vilken inriktning och vilket utbud de har. Hur vårdboendena ser ut varierar beroende på läge och storlek men också i hur avtalen med äldrenämnden är skrivna. Har du frågor om ett vårdboende kan du kontakta verksamhetschefen.

4. När du listat dina val kommer biståndsbedömaren så snart som möjligt att kontakta dig med erbjudande om en ledig vårdbostad. Du och dina närstående kan sedan ta kontakt med medarbetarna på vårdbostaden för att se lägenheten. Om kommunen inte, inom tre månader, kan erbjuda dig boende på något av dina önskade alternativ, kommer du att erbjudas ett annat vårdboende.

Bo på vårdboende

Inflyttning

När du flyttar till oss kommer du inom två veckor att erbjudas ett välkomstsamtal. Förutom att du får information om vilka vi är och hur vår verksamhet fungerar, kommer vi också att tillsammans med dig upprätta en genomförandeplan. Tillsammans planerar vi din omvårdnad, pratar om dina behov, vanor och hur du vill att hjälpen ska utföras. Vi vill att du ska vara trygg med och lära känna den personal som hjälper dig. Du får en kontaktman som är ansvarig för att lägga upp och planera de tjänster som just du behöver. Kontaktmannen har huvudansvaret för att dina behov av omsorg och service tillgodoses på det sätt du önskar.

Din vardag

Att bo på ett vårdboende innebär inte bara att få den omvårdnad och hjälp som du behöver. Vårt mål är även att du ska få en meningsfull vardag, social samvaro, kunna vara ute och njuta av fint väder och få möjlighet att delta i olika aktiviteter och utflykter.

Hos oss är måltiderna och miljön runtomkring viktigt. Vi brukar uppmärksamma helger och storhelger med festligare dukning och aktiviteter. Du deltar alltid i det du vill och kan, efter din förmåga. Du spenderar din tid på det sätt som du trivs bäst med, i din lägenhet och/eller i de gemensamma rummen. Både veckovis och månadsvis anslås aktiviteter på boendets anslagstavla. De utgår så mycket som möjligt från boendes önskemål, som t.ex. kommit fram på samrådsmöten. Det kan exempelvis vara sittgymnastik, bingo, högläsning eller filmvisning. Vi anordnar även utflykter av olika slag, både i grupp och enskilt och anpassar dessa efter årstid.

Vill du veta mer om ett specifikt boende, hur vardagen ser ut eller vilken typ av aktiviteter som är vanliga, ber vi dig kontakta boendets verksamhetschef.

Alla Leanlinks vårdboenden med kontaktuppgifter hittar du här:

Värdighetsgarantier

I Linköpings kommun arbetar vi med värdighetsgarantier. Det innebär bland annat att vi planerar din omvårdnad tillsammans med dig och lyssnar på dina synpunkter och önskemål. Det är viktigt för oss att du känner trygghet, blir väl bemött och respekterad för den du är och de val du har gjort.

Möjlighet att påverka

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet. Den viktigaste delen i detta är att vi får in förbättringsförslag, idéer och synpunkter från dig som kund. Vi tar även gärna emot förslag från samarbetspartners, närstående, gode män, intresseföreningar och allmänheten.

Fokusgrupper och möten

Vi diskuterar även vår verksamhet i olika grupperingar. Vi samlar exempelvis boenden i mindre fokusgrupper, bjuder in till anhörigträffar och enhetsråd. I enhetsråden får boenden, närstående, personal, chefer, äldrenämndens kontaktpolitiker och även representanter från pensionärsorganisationen delta.

 

Senast uppdaterad den 3 januari 2019

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: