Åleryds vårdboende

Leanlink Äldreomsorg driver Åleryds vårdboende som ligger i Ekholmen och här
finns cirka 180 platser fördelat på sjukhem, demens, korttidsboende, växelvård och dagverksamhet.

 

Kontaktman

När du flyttat in hos oss kommer du att få en kontaktman. Kontaktmannen deltar vid ditt välkomstsamtal och tar tillsammans med dig fram din genomförandeplan. Vi vill att du ska vara trygg med och lära känna den personal som hjälper dig. Kontaktmannen har huvudansvaret för att du får den omsorg och service som du önskar och har kontakt med dina närstående vid behov.

Att bo hos oss

Att bo på ett vårdboende innebär inte bara att få den omvårdnad och hjälp som du behöver.Vårt mål är även att du ska få en meningsfull vardag, social samvaro, kunna vara ute och njuta av fint väder och få möjlighet att delta i olika aktiviteter och utflykter. Du spenderar din tid på det sätt som du trivs bäst med, i din lägenhet och/eller i de gemensamma rummen

Arbetssätt

Verksamheten kommer att arbeta utifrån IBIC (individens behov i centrum) vilket är ett systematiskt arbetssätt med personcentrerad vård. Arbetet sker i nära samverkan med socialkontoret.

Aktiviteter

På Åleryd ordnar vi olika typer av aktiviteter varje vecka som du som boende kan delta i om du vill. Så långt som möjligt utgår aktiviteterna från dina behov, intressen och hälsotillstånd. Vi publicerar våra aktiviteter här på hemsidan och i våra lokaler.

Några exempel på aktiviteter vi brukar anordna:

  • Sång och musik
  • Social gemenskap kring olika teman och traditioner
  • Bingo och andra sällskapsspel

Samverkan med Kulturarbetare som besöker oss med olika aktiviteter

Kost

All mat lagas på plats och en trevlig måltidsmiljö är en viktig del.

Sjukvård

Till vårt vårdboende är det kopplat en ansvarig läkare från vårdcentral som sjuksköterskorna på vårdboendet har kontakt med. På kvällar, nätter och helger finns joursjuksköterskor som personalen kontaktar vid behov. Sjuksköterskorna finns på plats måndag-fredag, 8 timmar/dag

Delaktighet

Målet är att du ska vara delaktig i verksamheten och att vi ska lyssna på dina åsikter och förslag omkring;

Måltid, miljö, aktiviteter och övrigt. För att utveckla och förbättra vår verksamhet är även vi tacksamma om vi kontinuerligt får ta emot önskemål, synpunkter och klagomål. Detta kan göras muntligt eller skriftligt eller via hemsidan

Stöd till närstående

Som närstående bjuds du in till anhörigmöten två gånger per år och det finns möjlighet till enskilda samtal. Vi genomför även kontinuerligt enhetsråd med verksamhetschef, kontaktpolitiker och inbjudna representanter från pensionärsorganisationer och närstående.

Åleryds vårdboende

Åleryd är ett stort vårdboende. Vi är tacksamma om ni kontaktar ansvarig chef för just den avdelningen ni söker. De ansvariga cheferna (3 st) hittar ni nedan, med respektives samordnare inunder. Under icke kontorstid ring avdelningen direkt. Telefonnummer hittar ni lite längre ner i denna kontaktruta.

Skicka e-post till Åleryds vårdboende

E-post: Charlotte.zajac@linkoping.se

Telefon: Se nedan

Besöksadress: Ålerydsvägen 7 (se karta)

Postadress: 589 23 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/aleryds-vardboende/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/aleryds-vardboende/

 

Enhet Demensvård:

 

E:

013-20 77 77

F:

013-20 77 76

G:

013-20 84 18

H:

013-20 84 83

P:

013-20 51 93

L:

013-20 71 60 

Korttidsvård: http://linweb.linkoping.se/var-kommun/vara-arbetsplatser/leanlink/aldreomsorg/kvalitetledningss

B:

013-20 65 64

D:

013-20 61 57

Växelvård:

C:

013-20 58 43

Dagverksamhet:

1:

013-20 77 86

2:

013-20 84 12

3:

013-20 58 44

Enhet sjukhem: 

J:

013-20 57 65

K:

013-20 71 66

M:

013-20 77 74

N:

013-20 77 75

 

Johanna von Scheele

Verksamhetschef Åleryd Dagverksamheter 1,2,3 samt enheterna A,B,C,D,E,F,P

Skicka e-post till Johanna von Scheele

E-post: Johanna.vonScheele@linkoping.se

Telefon: 013-20 89 97

Charlotte Zajac

Verksamhetschef Åleryds vårboende enhet A,B,C,D J,K,M,N

Skicka e-post till Charlotte Zajac

E-post: Charlotte.Zajac@linkoping.se

Telefon: 013-20 84 66

Anna Rudenstam-Grape

Biträdande Verksamhetschef Åleryds vårdboende enhet G,H ,L

Skicka e-post till Anna Rudenstam-Grape

E-post: Anna.Rudenstam-Grape@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 54

Susanne Björling

Samordnare Åleryd enhet A,B,C,D

Skicka e-post till Susanne Björling

E-post: Susanne.Bjorling@linkoping.se

Telefon: 013-20 84 85

Christina Axén

Samordnare Åleryd enhet E,F,G,H,P dagverksamheterna 1,2,3

Vikarie för Christina är Gudrun Oredsson

Skicka e-post till Christina Axén

E-post: Christina.Axen@linkoping.se

Telefon: 013-20 84 62

Caroline Steneholm

Åleryd enhet J,K,L,M,N

Skicka e-post till Caroline Steneholm

E-post: caroline.steneholm@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 80

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 augusti 2019