Berga vårdboende

Leanlink Äldreomsorg driver Berga vårdboende med inriktning vårdbostad för personer med demenssjukdom. Boendet ligger centralt och naturnära beläget i stadsdelen Berga.

 

Information om Berga vårdboende

Berga vårdboende ligger i Berga. Vi har fyra boendegrupper/avdelningar med totalt 42 platser. Rummen är ca 35 - 36 kvadratmeter med toalett, dusch och pentry. Du har trygghetslarm och tillgång till personal dygnet runt. I anslutning till lägenheterna finns gemensamma utrymmen såsom kök och vardagsrum. Vi har tillgång till uteplats och balkonger till samtliga lägenheter. Gemensamt finns tillgång till stora inglasade terrass balkonger samt en trädgård på innergården.

Kontaktman

När du flyttat in hos oss kommer du att få en kontaktman. Kontaktmannen deltar vid ditt välkomstsamtal och tar tillsammans med dig fram din genomförandeplan. Vi vill att du ska vara trygg med och lära känna den personal som hjälper dig. Kontaktmannen har huvudansvaret för att du får den omsorg och service som du önskar och har kontakt med dina närstående vid behov.

Att bo hos oss

Att bo på ett vårdboende innebär inte bara att få den omvårdnad och hjälp som du behöver. Vårt mål är även att du ska få en meningsfull vardag, social samvaro, kunna vara ute och njuta av fint väder och få möjlighet att delta i olika aktiviteter och utflykter. Du spenderar din tid på det sätt som du trivs bäst med, i din lägenhet och/eller i de gemensamma rummen.

Arbetssätt

När du flyttar till vårdbostaden så upprättar du tillsammans med din kontaktman en genomförandeplan. Där ska det framgå vad du vill ha för hjälp och insatser så att du ska känna dig trygg och kunna fortsätta leva det liv som du är van vid så långt det är möjligt. Vi arbetar efter den nationella värdegrunden och de värdighetsgarantier som finns framtagna för Linköpings kommun.

Aktiviteter

På Berga vårdboende ordnar vi olika typer av aktiviteter varje vecka som du som boende kan delta i om du vill. Så långt som möjligt utgår aktiviteterna från dina behov, intressen och hälsotillstånd. Vi publicerar våra aktiviteter här på hemsidan och i våra lokaler.

Några exempel på aktiviteter vi brukar anordna:

  • Musikunderhållning
  • Måndagscafe
  • Trivselkvällar med tema
  • Bingo
  • Gudstjänst
  • Fredagscafé med olika teman

Kost

Hos oss är måltiden en viktig del av dagen. Frukost och kvällsmat lagar vi själva. Lunchen beställer vi från Leanlink Kost & Restaurang och till den serveras alltid efterätt. Vi serverar även alltid fika/mellanmål på förmiddagen, eftermiddagen och kvällen. Vårat kaffebröd bakar vi själva.

Sjukvård

Till vårt vårdboende är det kopplat en ansvarig läkare från vårdcentral som sjuksköterskan på vårdboendet har kontakt med. På kvällar, nätter och helger finns joursjuksköterskor som personalen kontaktar vid behov. Sjuksköterskan finns på plats måndag –fredag , 8 timmar/dag. Det finns även tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut.

Delaktighet

En gång per månad bjuder vi in alla boende till samverkansråd. Målet är att du ska vara delaktig och vi ska lyssna på dina åsikter och förslag. På agendan står: Måltid, miljö, aktiviteter och övrigt.

För att utveckla och förbättra vår verksamhet är även vi tacksamma om vi kontinuerligt får ta emot önskemål, synpunkter och klagomål. Detta kan göras muntligt eller skriftligt eller via hemsidan.

Stöd till närstående

Som närstående bjuds du in till anhörigmöten två gånger per år och det finns möjlighet till enskilda samtal. Vi genomför även kontinuerligt enhetsråd med verksamhetschef, kontaktpolitiker och inbjudna representanter från pensionärsorganisationer och närstående.

 

Vi som arbetar här

På Berga vårdboende arbetar undersköterskor och vårdpersonal, en samordnare, en verksamhetschef och en sjuksköterska .

Kontaktuppgifter

Petra Falk

Verksamhetschef Berga vårdboende

Skicka e-post till Petra Falk

E-post: petra.falk@linkoping.se

Telefon: 013-20 87 35

Heléne Hellström

Samordnare Berga vårdboende

Skicka e-post till Heléne Hellström

E-post: helene.hellstrom@linkoping.se

Telefon: 013-20 58 85

Berga vårdboende

Skicka e-post till Berga vårdboende

E-post: petra.falk@linkoping.se

Telefon: 013-20 58 85

Besöksadress: Pionjärgatan 1 (se karta)

Postadress: 587 34 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/berga-vardboende/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/berga-vardboende/

 

Nattpersonal kan nås mellan kl. 21.00-07.00 på telefonnummer: 076-7705881

Eken 

013-20 58 81

Linden

013-20 58 82

Kastanjen

013-20 58 83

Björken

013-20 58 84

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 september 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: