Gåsens vårdboende

Leanlink Äldreomsorg driver Gåsens vårdboende med inriktning sjukhem. Boendet ligger fint och naturnära beläget i stadsdelen Skäggetorp.

Gåsens vårdboende

 

Information om Gåsens vårdboende

Gåsens vårdboende ligger centralt i Skäggetorp, i nära anslutning till Skäggetorps centrum. I centrum finns bland annat livsmedelsaffär, apotek och vårdcentral. Vi har allmänna kommunikationer med hållplats ca 100 meter från vårdboendet.

På Gåsen finns 20 ålderdomshemsplatser fördelat på två våningsplan. 

Du som bor här har egen lägenhet med trinett och badrum. Du har trygghetslarm och tillgång till personal dygnet runt. I anslutning till lägenheterna finns gemensamma utrymmen såsom kök och vardagsrum. Vi har tillgång till uteplatser och balkonger.

Kontaktman

När du flyttat in hos oss kommer du att få en kontaktman. Kontaktmannen deltar vid ditt välkomstsamtal och tar tillsammans med dig fram din genomförandeplan. Vi vill att du ska vara trygg med och lära känna den personal som hjälper dig. Kontaktmannen har huvudansvaret för att du får den omsorg och service som du önskar och har kontakt med dina närstående vid behov.

Att bo hos oss

Att bo på ett vårdboende innebär inte bara att få den omvårdnad och hjälp som du behöver. Vårt mål är även att du ska få en meningsfull vardag, social samvaro, kunna vara ute och njuta av fint väder och få möjlighet att delta i olika aktiviteter och utflykter. Du spenderar din tid på det sätt som du trivs bäst med, i din lägenhet och/eller i de gemensamma rummen.

Arbetssätt

Vi arbetar efter individens behov i centrum (IBIC). När du flyttar till vårdbostaden så upprättar du tillsammans med din kontaktman en genomförandeplan. Där ska det framgå vad du vill ha för hjälp och insatser så att du ska känna dig trygg och kunna fortsätta leva det liv som du är van vid så långt det är möjligt.

Aktiviteter

Aktivitet är så mycket mer än bara en sysselsättning. På en kort stund kan en tråkig dag förvandlas till en känsla av välbefinnande och en höjd livskvalitet. För att vi bättre skall kunna förstå vad du har för erfarenheter och önskemål ser vi gärna att du har en skriven levnadsberättelse.

På Gåsens ordnar vi olika typer av aktiviteter varje vecka som du som boende kan delta i om du vill. Så långt som möjligt utgår aktiviteterna från dina behov, intressen och hälsotillstånd. Vi publicerar våra aktiviteter på anslagstavla som finns på varje enhet.

 

Kost

Hos oss är måltiden en viktig del av dagen. Frukosten och kvällsmat tillagar vi själva. Lunchen beställer vi från Leanlink Kost & Restaurang. Till lunchen serveras alltid efterrätt och till kvällsmaten finns alltid en alternativrätt att tillgå.

Sjukvård

Till vårt vårdboende är det kopplat en ansvarig läkare från vårdcentral som sjuksköterskan på vårdboendet har kontakt med. På kvällar, nätter och helger finns joursjuksköterskor som personalen kontaktar vid behov. Sjuksköterskan finns på plats måndag till fredag. Det finns även tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut.

Delaktighet

För att utveckla och förbättra vår verksamhet är även vi tacksamma om vi kontinuerligt får ta emot önskemål, synpunkter och klagomål. Det kan göras muntligt eller skriftligt eller via hemsidan.

Varannan månad bjuder vi in alla boende till samverkansråd. Målet är att du ska vara delaktig och vi ska lyssna på dina åsikter och förslag. På agendan står: Måltid, miljö, aktiviteter och övrigt.

Stöd till närstående

Som närstående bjuds du in till anhörigmöten två gånger per år och det finns möjlighet till enskilda samtal. Vi genomför även kontinuerligt enhetsråd med verksamhetschef, kontaktpolitiker och inbjudna representanter från pensionärsorganisationer och närstående.

 

Vi som arbetar här

På Gåsen vårdboende arbetar undersköterskor och vårdpersonal, servicepersonal, en samordnare och en verksamhetschef. Vi tar ofta emot studenter från olika omvårdnadsutbildningar.

Kontaktuppgifter

Madeleine Persson

Biträdande Verksamhetschef Sandrinoparken och Gåsen vårdboende

Skicka e-post till Madeleine Persson

E-post: madeleine.persson@linkoping.se

Telefon: 013-29 46 06

Anna-Carin Lindström

Verksamhetschef Sandrinoparken och Gåsens vårdboende

Skicka e-post till Anna-Carin Lindström

E-post: Anna-Carin.Lindstrom@linkoping.se

Telefon: 013-29 46 05

Gåsens vårdboende

Skicka e-post till Gåsens vårdboende

E-post: Cecilia.Gurung-Foxner@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 75

Besöksadress: Skattegården 7 C (se karta)

Postadress: 586 48 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/gasens-vardboende/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/gasens-vardboende/

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 augusti 2019