Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gläntan Spinnrocken

Välkommen till Gläntan och Spinnrocken!

Gläntan har 6 lägenheter för personer med demenssjukdom. Spinnrocken har 4 lägenheter med växelvård och 3 kortidsplatser för personer med demenssjukdom. Boendet ligger i Valla/T1 i närheten av Vallaskogen.

Den 1 oktober 2020 tar Leanlink Äldreomsorg över verksamheten. Hemsidan är under uppbyggnad !

Gläntan och Spinnrocken ligger i bostadsområdet T1, inte långt från Linköpings city

Kontaktman

När du kommer till oss får du en kontaktman. Kontaktmannen deltar vid ditt välkomstsamtal och tar tillsammans med dig fram din genomförandeplan. Vi vill att du ska vara trygg med och lära känna den personal som hjälper dig. Kontaktmannen har huvudansvaret för att du får den omsorg och service som du önskar och har kontakt med dina närstående vid behov.

Att bo hos oss

Att bo på ett vårdboende eller kortidsboende innebär inte bara att få den omvårdnad och hjälp som du behöver.Vårt mål är även att du ska få en meningsfull vardag, social samvaro, kunna vara ute och njuta av fint väder och få möjlighet att delta i olika aktiviteter och utflykter. Du spenderar din tid på det sätt som du trivs bäst med, i din lägenhet och/eller i de gemensamma rummen

Arbetssätt

Verksamheten kommer att arbeta utifrån IBIC (individens behov i centrum) vilket är ett systematiskt arbetssätt med personcentrerad vård. Arbetet sker i nära samverkan med socialkontoret.

Kontaktuppgifter:

Anna-Carin Lindström

Verksamhetschef Sandrinoparken och Spinnrocken, Gläntan

Till e-postformulär för Anna-Carin Lindström

E-post: Anna-Carin.Lindstrom@linkoping.se

Telefon: 013-29 46 05

Madeleine Persson

Biträdande Verksamhetschef Sandrinoparken och Spinnrocken, Gläntan

Till e-postformulär för Madeleine Persson

E-post: madeleine.persson@linkoping.se

Telefon: 013-29 46 06

Jenny Carlsson

Samordnare Sandrinoparken och Spinnrocken, Gläntan

Till e-postformulär för Jenny Carlsson

E-post: Jenny.A.Carlsson@linkoping.se

Telefon: 013-29 46 07

Gläntans vårdboende

Till e-postformulär för Gläntans vårdboende

E-post: Anna-Carin.Lindstrom@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 67

Besöksadress: Fanjunkaregatan 5 (se karta)

Postadress: Fanjunkaregatan 5

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/glantan-spinnrocken/ https://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/glantan-spinnrocken/

Spinnrockens korttidsboende

Till e-postformulär för Spinnrockens korttidsboende

E-post: Anna-Carin.Lindstrom@linkoping.se

Telefon: 013-20 69 23

Besöksadress: Fanjunkaregatan 5 (se karta)

Postadress: Fanjunkaregatan 5

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/glantan-spinnrocken/ https://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/glantan-spinnrocken/

Senast uppdaterad den 29 september 2020