Kärna vårdboende

Leanlink Äldreomsorg driver Kärna vårdboende med inriktning sjukhem. Boendet ligger naturnära beläget i stadsdelen Malmslätt.

 

Information om Kärna vårdboende

Vi har 3 avdelningar med totalt 29 platser. Rummen är ca 46 kvadratmeter med toalett, dusch och pentry. Du har trygghetslarm och tillgång till personal dygnet runt. I anslutning till lägenheterna finns gemensamma utrymmen såsom kök och vardagsrum. Vi har tillgång till uteplats och balkonger. Varje vecka så har den boende en timma egen tid tillsammans med sin kontaktperson. Varannan månad är det planerade utflykter såsom utflykt till flygvapenmuseum, Domkyrkan, Missionskyrkan eller café i Gamla Linköping.

Kontaktman

När du flyttat in hos oss kommer du att få en kontaktman. Kontaktmannen deltar vid ditt välkomstsamtal och tar tillsammans med dig fram din genomförandeplan. Vi vill att du ska vara trygg med och lära känna den personal som hjälper dig. Kontaktmannen har huvudansvaret för att du får den omsorg och service som du önskar och har kontakt med dina närstående vid behov.

Att bo hos oss

Att bo på ett vårdboende innebär inte bara att få den omvårdnad och hjälp som du behöver. Vårt mål är även att du ska få en meningsfull vardag, social samvaro, kunna vara ute och njuta av fint väder och få möjlighet att delta i olika aktiviteter och utflykter. Du spenderar din tid på det sätt som du trivs bäst med, i din lägenhet och/eller i de gemensamma rummen.

Arbetssätt

Vi arbetar konsekvent med kvalitetsförbättringar och förbättringsåtgärder. Att kundens förväntningar uppfylls. Genom aktivt arbete med värdegrundsgarantierna bibehålla och öka kvalitén inom äldreomsorgen. Vi arbetar med ständiga förbättringar för god äldreomsorg.

Aktiviteter

På Kärna vårdboende ordnar vi olika typer av aktiviteter varje vecka som du som boende kan delta i om du vill. Så långt som möjligt utgår aktiviteterna från dina behov, intressen och hälsotillstånd. Vi publicerar våra aktiviteter här på hemsidan och i våra lokaler.

Några exempel på aktiviteter vi brukar anordna:

  • Bingo
  • Underhållning sång och musik
  • Boccia
  • Gymnastik
  • Temakvällar såsom vin och ost provning.
  • Tema måltiden, typ österrikisk mat..

Kost

Hos oss är måltiden en viktig del av dagen. Frukost och kvällsmat lagar vi själva . Lunchen beställer vi från Leanlink Kost & Restaurang och till den serveras alltid efterätt.

Sjukvård

Till vårt vårdboende är det kopplat en ansvarig läkare från vårdcentral som sjuksköterskan på vårdboendet har kontakt med. På kvällar, nätter och helger finns joursjuksköterskor som personalen kontaktar vid behov. Sjuksköterskan finns på plats måndag-fredag, 75 %. Det finns även tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut.

Delaktighet

En gång per månad bjuder vi in alla boende till samverkansråd. Målet är att du ska vara delaktig och vi ska lyssna på dina åsikter och förslag. På agendan står: Måltid, miljö, aktiviteter och övrigt.

För att utveckla och förbättra vår verksamhet är även vi tacksamma om vi kontinuerligt får ta emot önskemål, synpunkter och klagomål. Detta kan göras muntligt eller skriftligt eller via hemsidan.

Stöd till närstående

Som närstående bjuds du in till anhörigmöten två gånger per år och det finns möjlighet till enskilda samtal. Vi genomför även kontinuerligt enhetsråd med verksamhetschef, kontaktpolitiker och inbjudna representanter från pensionärsorganisationer och närstående.

Undersökning

Här kan du läsa det senaste resultatet från Socialstyrelsens enkät "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". 

 

Vi som arbetar här

På Kärna vårdboende arbetar undersköterskor och vårdpersonal,  samordnare, verksamhetschef och sjuksköterska.

Kontaktuppgifter

Kinna Ekman

Samordnare Kärna vårdboende, servicehus och hemtjänst

Skicka e-post till Kinna Ekman

E-post: Carina.A.Bjorklund@linkoping.se

Telefon: 013-20 63 82

Karin Eklund

Verksamhetschef Kärna vårdbostad och Kärna servicehus och hemtjänst

Skicka e-post till Karin Eklund

E-post: Karin.Eklund2@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 65

Kärna vårdboende

Skicka e-post till Kärna vårdboende

E-post: Gunilla.Starrang@linkoping.se

Telefon: 013-20 58 18

Besöksadress: Kärna Centrum 1 (se karta)

Postadress: 586 65 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/karna-vardboende/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/karna-vardboende/

 

Enheter:

Våning 2

013-20 58 18

Våning 3

013-20 64 14

Våning 4

013-20 64 08

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 mars 2019