Linghems vårdboende

Leanlink Äldreomsorg driver Linghems vårdboende.En avdelning riktar sig till personer med demenssjukdom och två avdelningar för vårdboende. Boendet ligger fint och naturnära beläget i stadsdelen Linghem, ca en mil utanför Linköping.

Linghems grannskapshus

 

Information om Linghems vårdboende

Vi har tre boendegrupper/avdelningar med totalt 24 platser. Lägenheterna är ca 33-50 kvadratmeter med toalett, dusch och pentry. Du har trygghetslarm och tillgång till personal dygnet runt. I anslutning till lägenheterna finns gemensamma utrymmen såsom kök och vardagsrum. Vi har tillgång till uteplats och balkonger.

Kontaktman

När du flyttat in hos oss kommer du att få en kontaktman. Kontaktmannen deltar vid ditt välkomstsamtal och tar tillsammans med dig fram din genomförandeplan. Vi vill att du ska vara trygg med och lära känna den personal som hjälper dig. Kontaktmannen har huvudansvaret för att du får den omsorg och service som du önskar och har kontakt med dina närstående vid behov.

Att bo hos oss

Att bo på ett vårdboende innebär inte bara att få den omvårdnad och hjälp som du behöver.Vårt mål är även att du ska få en meningsfull vardag, social samvaro, kunna vara ute och njuta av fint väder och få möjlighet att delta i olika aktiviteter och utflykter. Du spenderar din tid på det sätt som du trivs bäst med, i din lägenhet och/eller i de gemensamma rummen.

Arbetssätt

När du flyttar till vårdbostaden så upprättar du tillsammans med din kontaktman en genomförandeplan. Där ska det framgå vad du vill ha för hjälp och insatser så att du ska känna dig trygg och kunna fortsätta leva det liv som du är van vid så långt det är möjligt. Vi arbetar efter den nationella värdegrunden och de värdehetsgarantier som finns framtagna för Linköpings kommun.

Aktiviteter

På Linghems vårdboende ordnar vi olika typer av aktiviteter varje vecka som du som boende kan delta i om du vill. Så långt som möjligt utgår aktiviteterna från dina behov, intressen och hälsotillstånd. Vi publicerar våra aktiviteter i våra lokaler.

Några exempel på aktiviteter vi brukar anordna:

  • Sång och musik
  • Social gemenskap kring olika teman och traditioner
  • Bingo och andra sällskapsspel
  • Samverkan med Kulturarbetare som besöker oss med olika aktiviteter

Kost

Hos oss är måltiden en viktig del av dagen. Frukost lagar vi själva. Lunch och kvällsmat beställer vi från Leanlink Kost & Restaurang. Till lunchen serveras alltid efterrätt.

Sjukvård

Till vårt vårdboende är det kopplat en ansvarig läkare från vårdcentral som sjuksköterskan på vårdboendet har kontakt med. På kvällar, nätter och helger finns joursjuksköterskor som personalen kontaktar vid behov. Sjuksköterskan finns på plats måndag-fredag, 8 timmar/dag. Det finns även tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut.

För att utveckla och förbättra vår verksamhet är vi tacksamma om vi kontinuerligt får ta emot önskemål, synpunkter och klagomål. Detta kan göras muntligt eller skriftligt eller via hemsidan.

Stöd till närstående

Som närstående bjuds du in till anhörigmöten två gånger per år och det finns möjlighet till enskilda samtal. Vi genomför även kontinuerligt enhetsråd med verksamhetschef, kontaktpolitiker och inbjudna representanter från pensionärsorganisationer och närstående.

Undersökning

Här kan du läsa det senaste resultatet från Socialstyrelsens enkät "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". 

Leanlink, LINGHEM vårdb. ÄO (Leanlink) - 2018.pptx

På Linghem vårdboende arbetar 18 undersköterskor och vårdpersonal, en samordnare och en verksamhetschef.

Kontaktuppgifter

Lilian Petersson

Verksamhetschef Linghems vårdboende och hemtjänst

Skicka e-post till Lilian Petersson

E-post: Lilian.Petersson@linkoping.se

Telefon: 013-20 54 31

Ann Liljekvist

Samordnare Linghems hemtjänst & vårdboende

Skicka e-post till Ann Liljekvist

E-post: ann.liljekvist@linkoping.se

Telefon: 013-20 54 07

Linghems vårdboende

Skicka e-post till Linghems vårdboende

E-post: Lilian.Petersson@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 23

Besöksadress: Sparvsångsvägen 65 (se karta)

Postadress: 585 65 Linghem

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/linghems-vardboende/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/linghems-vardboende/

 

Enheter:

Svalan

013-20 72 23

Trasten

013-20 72 24

Lärkan

013-20 72 18

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 april 2019