Valthornsgatans vårdboende

Leanlink Äldreomsorg driver Valthornsgatans vårdboende. Här finns 24 lägenheter för personer med demenssjukdom och 12 platser med inriktning psykiatri. Boendet ligger ca 9 km söder om Linköpings centrum, naturnära beläget i stadsdel Nya Ullstämma.

 

Information om Valthornsgatans vårdboende

Vårdboendet ligger i Nya Ullstämma och har tre stycken paviljonger med totalt 36 platser. Rummen är ca 32, 5 kvadratmeter med toalett, dusch och pentry och en egen uteplats. Du har trygghetslarm och tillgång till personal dygnet runt. I anslutning till lägenheterna finns gemensamma utrymmen såsom kök och vardagsrum med öppen spis. Vi har tillgång till flera gemensamma uteplatser och en stor trädgård med boulebanna. Det finns besöksparkering i anslutning till boendet. Vi har ett SPA-rum som kan nyttjas av boende på Valthornsgatan.

Kontaktman

När du flyttat in hos oss kommer du att få en kontaktman. Kontaktmannen deltar vid ditt välkomstsamtal och tar tillsammans med dig fram din genomförandeplan. Vi vill att du ska vara trygg med och lära känna den personal som hjälper dig. Kontaktmannen har huvudansvaret för att du får den omsorg och service som du önskar och har kontakt med dina närstående vid behov.

Att bo hos oss

Att bo på ett vårdboende innebär inte bara att få den omvårdnad och hjälp som du behöver. Vårt mål är även att du ska få en meningsfull vardag, social samvaro, kunna vara ute och njuta av fint väder och få möjlighet att delta i olika aktiviteter och utflykter. Du spenderar din tid på det sätt som du trivs bäst med, i din lägenhet och/eller i de gemensamma rummen. Valthornsgatans vårdboende har en aktivitetssamordnare som erbjuder gemensamma aktiviteter på boendet.

Arbetssätt

Chef, sjuksköterska, samordnare och vårdpersonal  utgår ifrån varje enskild boendes behov och önskemål.

Vi arbetar utifrån de nationella värdegrundsgarantierna, vi har en utbildad värdegrundsledare och en värdegrundsinspiratör. Personalen får kontinuerlig handledning gällande bemötandefrågor.

 Vi arbetar med individuella genomförandeplaner och utgår ifrån den boendes behov och önskemål.

Aktiviteter

Vi ordnar olika typer av aktiviteter varje vecka som du som boende kan delta i om du vill. Så långt som möjligt utgår aktiviteterna från dina behov, intressen och hälsotillstånd. Vi publicerar våra aktiviteter här på hemsidan och i våra lokaler. De boende är delaktiga i att bestämma vilken/vilka aktivitet som ska erbjudas.

Några exempel på aktiviteter vi brukar anordna:

  • Tidningsläsning
  • Rörelseträning och sittgymnastik
  • Bak och matlagningsaktivitet
  • Bingo
  • Promenader
  • Trädgårdsskötsel
  • Läscirklar
  • SPA-aktiviteter
  • Individuella aktiviteter utifrån önskemål och behov

Kost

Hos oss är måltiden en viktig del av dagen och vi erbjuder alltid hemlagad mat ifrån grunden till frukost, lunch och kvällsmat. För att undvika för lång tid mellan målen erbjuder vi även förmiddagsfika, eftermiddagsfika, kvällsfika samt nattmål om önskemål finns.

Valthornsgatan har en kostsamordnare som tillsammans med de boende bestämmer menyn över dagen samt för två veckor i taget.

Valthornsgatan erbjuder två alternativa rätter till lunchen samt alltid efterrätt efter avslutad lunch. Vid högtider serveras traditionell mat utifrån högtiden. Vi anser att det är viktigt med en trevlig måltidsmiljö.

Sjukvård

Till vårt vårdboende är det kopplat en ansvarig läkare från Ekholmens vårdcentral som sjuksköterskan på vårdboendet har kontakt med. På kvällar, nätter och helger finns joursjuksköterskor som personalen kontaktar vid behov. Sjuksköterskan finns på plats måndag-fredag, 8 timmar/dag. Det finns även tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut.

Delaktighet

En gång per månad bjuder vi in alla boende till samverkansråd. Målet är att du ska vara delaktig och vi ska lyssna på dina åsikter och förslag. På agendan står: Måltid, miljö, aktiviteter och övrigt.

För att utveckla och förbättra vår verksamhet är vi tacksamma om vi kontinuerligt får ta emot önskemål, synpunkter och klagomål. Detta kan göras muntligt eller skriftligt eller via hemsidan.

Stöd till närstående

Som närstående bjuds du in till anhörigmöten två gånger per år och det finns möjlighet till enskilda samtal. Vi genomför även kontinuerligt enhetsråd med verksamhetschef, kontaktpolitiker och inbjudna representanter från pensionärsorganisationer och närstående.

Undersökning

Här kan du läsa det senaste resultatet från Socialstyrelsens enkät "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". 

Vi som arbetar här

På Valthornsgatans vårdboende arbetar  undersköterskor och vårdpersonal, samordnare och kostsamordnare, aktivitetssamordnare, sjuksköterska samt verksamhetschef.

Kontaktuppgifter

Mattias Tuvesson

Verksamhetschef Valthornsgatans och Solstickans vårdboende

Skicka e-post till Mattias Tuvesson

E-post: Mattias.Tuvesson@linkoping.se

Telefon: 013-26 37 36

  

Anela Avdic

Samordnare Valthornsgatans vårdboende

Skicka e-post till Anela Avdic

E-post: anela.avdic@linkoping.se

Telefon: 013-263713

Valthornsgatans vårdboende

Skicka e-post till Valthornsgatans vårdboende

E-post: mattias.tuvesson@linkoping.se

Telefon: 013-20 37 13

Besöksadress: Valthornsgatan 1 (se karta)

Postadress: 589 50 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/valthornsgatans-vardboende/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/valthornsgatans-vardboende/

 

Enheter:

Blå paviljong

013-26 30 84

Grön paviljong

013-26 30 69

Röd paviljong

Tel: 013-26 30 86

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 februari 2019